Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Ογκομετρικοί, μέχρι 120 m3/h Μοντέλα σειράς STFA

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν η ρητίνη κορεστεί, γίνεται αναγέννησή της με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου).

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός ο οποίος έρχεται σε επαφή με το νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
  • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
  • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης κατά την επιθυμία του χειριστή
  • Ο αυτοματισμός λειτουργεί σε χαμηλή τάση (12 Volt) για προστασία του προσωπικού λειτουργίας
  • Ελάχιστη πτώση πίεσης
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
  • Το δοχείο του αποσκληρυντή είναι χαλύβδινο, επενδυμένο με φιλμ πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση
  • Έλεγχος από ηλεκτρονικό πίνακα

Απλοί αποσκληρυντές

Τύπος Μέγιστη παροχή,
m3/h
Πτώση πίεσης,
bar
Βασική
Ιονανταλλακτική
Ικανότητα
m3*foH
STFA 12 32 1,14 5600
STFA 14 42 1,2 7300
STFA 17 50 1,5 8700
STFA 20 60 1,5 10500
STFA 25 80 1,2 14000
STFA 30 92 1,5 16000
STFA 35 106 1,6 18500
STFA 40 120 1,6 21000

Δίδυμοι αποσκληρυντές, ο ένας σε αναμονή

Τύπος Μέγιστη παροχή
ανά στήλη,
m3/h
Πτώση πίεσης,
bar
Βασική
Ιονανταλλακτική
Ικανότητα
ανά στήλη,
m3*foH
STFA 12 TWIN 32 1,14 5600
STFA 14 TWIN 42 1,2 7300
STFA 17 TWIN 50 1,5 8700
STFA 20 TWIN 60 1,5 10500
STFA 25 TWIN 80 1,2 14000
STFA 30 TWIN 92 1,5 16000
STFA 35 TWIN 106 1,6 18000
STFA 40 TWIN 120 1,6 21000

Φυλλάδιο