Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Αφαλατώσεις Θαλ. Νερού με Ανάκτηση Ενέργειας έως 1000 m3/ημ

ΣΚΟΠΟΣ

Αφαλατώσεις ...

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού και η παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα ή η παραγωγή πόσιμου νερού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας, για οικίες, βιομηχανία, ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ
  • Παραγωγής νερού γενικής χρήσης ή παραγωγή πόσιμου νερού από αφαλάτωση θάλασσας
  • Παραγωγή συμπληρωματικού νερού για λεβητοστάσια ή ψυκτικά βιομηχανικά κυκλώματα

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η εξαιρετική μελέτη και σχεδίαση και η προσεκτική επιλογή των υλικών κατασκευής εξασφαλίζουν:

Αφαλατώσεις ...

  • Συνεχή λειτουργία, χωρίς συχνά σταματήματα για καθαρισμούς
  • Πλήρως αυτόματη λειτουργία, με ελάχιστη επιτήρηση
  • Μεμβράνες αφαλάτωσης υψηλής ανθεκτικότητας και απόδοσης
  • Υψηλός βαθμός ασφαλείας, έγκαιρη προειδοποίηση πιθανής βλάβης
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
  • Εξαιρετική ποιότητα παραγόμενου νερού

Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στο συγκρότημα υψηλής πίεσης εξασφαλίζεται με ενσωματωμένη διάταξη ανάκτησης ενέργειας υψηλής απόδοσης.

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προμηθεύσει πλήρως προκατασκευασμένα συστήματα σε θερμομονωμένα και ηχομονωμένα εμπορευματοκιβώτια (container), έτοιμα για τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία.

Containerize...  Containerize... TCON300PX55

Τύπος Παραγωγή m3/ημέρα Ανάκτηση % Τροφοδοσία (V)
TSW324HP 381 42 380
TSW332HP 509 42 380
TSW340HP 636 44 380
TSW348HP 763 42 380
TSW356HP 890 42 380
TSW364HP 1021 44 380
TSW38PX 127 42 380
TSW310PX 153 242 380
TSW314PX 11 42 380
TSW316PX 262 42 380
TSW324PX 381 42 380
TSW332PX 509 42 380
TSW340PX 636 42 380
TSW348PX 763 42 380
TSW356PX 890 42 380
TSW364PX 1021 44 380