Επιλογή Σελίδας

Καθαρό Πόσιμο Νερό

Η ΤΕΜΑΚ παρέχει λύσεις που εξασφαλίζουν την παροχή καθαρού πόσιμου νερού, προασπίζοντας την υγεία των πελατών της. Το καθαρό πόσιμο νερό (άλατα εντός ορίων της κείμενης νομοθεσίας, έλλειψη οσμής, καλή γεύση, διαύγεια), πέραν του ότι είναι ασφαλές, έχει τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, το καθαρό πόσιμο νερό προστατεύει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κάθε εφαρμογή.

 

Iron

Σίδηρος

Ο σίδηρος προσδίδει στο νερό χαρακτηριστική γεύση και οσμή. Στα ρούχα, που πλένονται με νερό που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, δημιουργούνται χρωματισμοί από κηλίδες. Στην πλύση, επίσης, το λευκαντικό δε φέρνει αποτέλεσμα, ενώ σχηματίζονται θολώματα και αποθέσεις.

Η εμφάνιση του σιδήρου οφείλεται κυρίως στη διάλυση ορυκτών, ενώσεων σιδήρου από απόβλητα βιομηχανιών ή στη μετανάστευση σιδηρούχων υλικών αποθήκευσης και μεταφοράς νερού (δεξαμενές, σωληνώσεις κλπ).

Η περιεκτικότητα της γης σε σίδηρο ανέρχεται σε 6,22%, στο έδαφος 0,5% – 4,3%, σε ποτάμια 0,7ppm και σε υπόγεια νερά 0,1 – 10,0 ppm.

Για την αφαίρεση του Σιδήρου, Ολοκληρωμένη Λύση δίνεται μέσω των προϊόντων και οικολογικών μεθόδων επεξεργασίας τηςΤΕΜΑΚ όπως η οξείδωσημε αέρα,ή με την προσθήκη οξειδωτικού μέσου(πχ υποχλωριώδους νατρίου). Στη συνέχεια ακολουθεί διήθηση για την απομάκρυνση του αδιάλυτου Fe(OH)3 με Φίλτρα Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης – Απομάκρυνσης Αρσενικού.

 

Μαγγάνιο

Το Μαγγάνιο προσδίδει στο νερό χαρακτηριστική γεύση και οσμή. Σχηματίζει θολώματα και αποθέσεις. Επιδρά στην ανάπτυξη μικροοργανισμών στις δεξαμενές και τα δίκτυα ύδρευσης. Μεταφέρεται στο πλάσμα του αίματος με τη μορφή τρανσμαγγανίνης. Είναι τοξικό και δημιουργεί ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος και εμφανίζεται λόγω διάλυσης ορυκτών που περιέχουν μαγγάνιο.

Ολοκληρωμένη Λύση δίνεται μέσω των προϊόντων και οικολογικών μεθόδων επεξεργασίας της ΤΕΜΑΚ και συγκεκριμένα με τα Φίλτρα Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης – Απομάκρυνσης Αρσενικού. Στα φίλτρα γίνεται βιοκαταλυτική οξείδωση με την προσθήκη αέρα, δηλαδή ανάπτυξη μικροοργανισμών που οξειδώνουν το μαγγάνιο, πάνω σε ειδικά προσροφητικά υλικά και την απομάκρυνση των οξειδίων του μαγγανίου που θα σχηματιστούν κατά την πλύση των φίλτρων. Επιπροσθέτως, σε χαμηλές παραμετρικές τιμές και για συνήθη pH (pH 7-8, δεν έχουμε επικαθίσεις μαγγανίου στις μεμβράνες), το μαγγάνιο μπορεί να απομακρυνθεί με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης.

 

Periodic Table
Periodic Table

Αμμώνιο

Τα αμμωνιακά εμφανίζονται συχνότερα σε υπόγεια νερά σαν αποτέλεσμα δράσης αναγωγικών βακτηριδίων ή λόγω μόλυνσης από αστικά λύματα ή λόγω γεωργικής δραστηριότητας (λιπάσματα με βάση την αμμωνία ή την ουρία).

Η παρουσία αμμωνιακών στο νερό δημιουργεί προβλήματα στη χρήση του χλωρίου σαν απολυμαντικού μέσου, γιατί παράγονται χλωραμίνες που μειώνουν την απολυμαντική δράση και δημιουργούν δυσάρεστη οσμή.

Τα αμμωνιακά μπορούν να απομακρυνθούν από το νερό με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης, ή με νιτροποίηση δηλαδή βιολογική οξείδωση με την προσθήκη αέρα, από μικροοργανισμούς σε νιτρώδη και ακολούθως σε νιτρικά πάνω σε κατάλληλο υλικό φίλτρανσης ή τέλος με χρήση εκλεκτικών ρητινών. Ανάλογα με την εφαρμογή και τη συγκέντρωση των αμμωνιακών, η ΤΕΜΑΚ μπορεί να παρέχει την συμφερότερη τεχνοοικονομικά λύση.

 

Αρσενικό

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σε αρσενικό προκαλούν προβλήματα στο δέρμα, στο αιμοποιητικό σύστημα, κυκλοφοριακά προβλήματα και πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Το αρσενικό παρατηρείται στα απορρίμματα από βιομηχανίες κατασκευής ημιαγωγών, διυλιστήρια, πρόσθετα συντηρητικών ξυλείας, πρόσθετα ζωοτροφών, ζιζανιοκτόνα, διάβρωση φυσικών αποθέσεων (ηφαιστειογενή πετρώματα), λιπάσματα, σήψη φυτικής ύλης κλπ. Το ανώτατο όριο του αρσενικού στο πόσιμο νερό είναι 0,01 ppm.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ μέσω της χημικής οξείδωσης ή αναγωγής (ανάλογα με τη μορφή του)στα Φίλτρα Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης – Απομάκρυνσης Αρσενικού ή μέσω της επεξεργασίας του νερού με αντίστροφη ώσμωση.

 

Periodic Table
Periodic Table

Χρώμιο

Πολλοί άνθρωποι που κάνουν μακροχρόνια χρήση νερού με συγκεντρώσεις χρωμίου πάνω από το όριο, εμφανίζουν αλλεργικές δερματίτιδες. Το εξασθενές χρώμιο αποδείχθηκε ότι είναι καρκινογόνο. Απόβλητα από χαλυβουργίες, χαρτοποιίες και από διάβρωση φυσικών σχηματισμών (πετρωμάτων) είναι τα κύρια αίτια εμφάνισης χρωμίου.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ μέσω της αντίστροφης ώσμωσης ή των συστημάτων ιοντοανταλλαγής.

 

Νάτριο

Η ανεπάρκεια νατρίου στο νερό προκαλεί πτώση της αρτηριακής πίεσης και ταχυκαρδία. Αντίθετα η υπερεπάρκεια προκαλεί υπέρταση, οιδήματα και καρδιακά προβλήματα. Μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλούν διαταραχές στην όρεξη, επηρεάζουν τη δίψα, ενώ το νερό δρα ως διουρητικό.

Ο λόγος του νατρίου προς τα συνολικά κατιόντα είναι σημαντική παράμετρος για τη γεωργία. Μεγάλη τιμή αυτού του λόγου μπορεί να βλάψει την διαπερατότητα του εδάφους.

Η παρουσία νατρίου προέρχεται από τα πετρώματα, το μικρό βάθος γεώτρησης, το θαλασσινό νερό και τη ρύπανση από λιπάσματα.

Η μέση περιεκτικότητα της γης είναι 2,5%, στα πετρώματα 0,02- 0,62%, στα επιφανειακά νερά 6,3 ppm και στα υπόγεια νερά συνήθως >5 ppm.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ μέσω της αντίστροφης ώσμωσης ή των συστημάτων ιοντοανταλλαγής.

 

Periodic Table
Periodic Table

Θειικά

Τα θειικά προσδίδουν στο νερό χαρακτηριστικά δυσάρεστη οσμή και γεύση. Σε όσους πίνουν νερό με υψηλές συγκεντρώσεις σε θειικά προκαλούνται γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια), καθιζάνει το ασβέστιο και ερεθίζεται το αναπνευστικό σύστημα.

Μέσω της διάλυσης των ηφαιστειογενών πετρωμάτων κυρίως σε υπόγεια νερά με υψηλή θερμοκρασία, των λιπασμάτων ή και βιομηχανικών αποβλήτων τα θειικά κάνουν την παρουσία τους.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ μέσω της αντίστροφης ώσμωσης ή των συστημάτων ιοντοανταλλαγής.

 

Χλωριόντα

Τα χλωριόντα είναι από τα κύρια συστατικά (ανιόντα) του νερού, προσδίδουν σε αυτό τη γνωστή αλμυρή γεύση, ανάλογα και με τη συγκέντρωση των υπολοίπων αλάτων και κυρίως του νατρίου. Σε μερικά νερά, εάν στα κατιόντα κυριαρχεί το νάτριο, η αλμυρή γεύση μπορεί να γίνεται διακριτή από συγκέντρωση χλωριόντων 250 mg/l, που αποτελεί και το όριο των χλωριόντων για το πόσιμο νερό.

Επιπλέον υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση σε σωληνώσεις από χάλυβα ή και ανοξείδωτο χάλυβα, ανάλογα και με τη θερμοκρασία του νερού.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ και κυρίως μέσω των συστημάτων της με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης.

 

Periodic Table
Periodic Table

Νιτρικά άλατα

Συναντώνται συνήθως στα υπόγεια νερά και συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα (λιπάσματα). Αποτελούν προϊόν οξείδωσης του αζώτου και η παρουσία τους στο πόσιμο νερό συνδέεται με ορισμένες παθήσεις του αίματος και την ικανότητα για τη δέσμευση του οξυγόνου από αυτό. Το όριό τους στο πόσιμο νερό είναι 50mg/lt.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ μέσω της αντίστροφης ώσμωσης και των απονιτρωτών δηλαδή συστημάτων ιοντοανταλλαγής με ισχυρώς ανιονική ρητίνη.

 

Νιτρώδη

Τα νιτρώδη σπάνια υπάρχουν στα φυσικά νερά και συνδέονται συνήθως με παρουσία ανθρώπινης δραστηριότητας (λύματα, βόθροι, κλπ). Εμφανίζονται όταν οι γεωτρήσεις δεν είναι σε λειτουργία για καιρό. Γενικά, η παρουσία τους στο νερό είναι ανεπιθύμητη φανερώνοντας μόλυνση. Στα βιομηχανικά νερά σπάνια υπάρχουν. Το ανώτατο όριο των Νιτρωδών στο πόσιμο νερό είναι 0,00 ppm.

Aποτελούν αιτία του καρκίνου του στομάχου από τις σχηματιζόμενες νιτροζαμίνες. Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ με Οξείδωση με χλώριο ή όζον, προς νιτρικά.

 

Periodic Table
Salinity

Αλμυρότητα

Η αλμυρή γεύση του νερού οφείλεται στη συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο νερό.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται από τα προϊόντα της ΤΕΜΑΚ και κυρίως μέσω των συστημάτων της με την μέθοδο της  αντίστροφης ώσμωσης.

 

Βακτήρια

Τα επίπεδα παθογόνων βακτηριδίων, όπως e.coli, εντερόκοκκοι στο πόσιμο νερό, που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, πρέπει να είναι μηδενικά (0 cfu/100ml).

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων απολύμανσης νερού της ΤΕΜΑΚ. Για την απολύμανση του νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οξειδωτικά μέσα, με πιο σύνηθες το χλώριο (χρησιμοποιείται υγρό υποχλωριώδες νάτριο εμπορίου 12-13%) και το όζον. Επιπλέον απολύμανση του νερού γίνεται και με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), που δε συνίσταται σε προσθήκη χημικού, αλλά σε έκθεση του νερού σε ακτινοβολία σχετικά υψηλής ενέργειας. Με αυτή τη μέθοδο αποφεύγεται η χρήση χημικών, αλλά δεν προσφέρεται υπολειμματική δράση.

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήθος λύσεων, όπως δοσομετρικά συστήματα χλωρίου, πλήρη συστήματα αυτόματης χλωρίωσης με ανακυκλοφορία νερού, και όργανο ελέγχου ελεύθερου χλωρίου κτλ. Επιπλέον διατίθενται συστήματα οζονισμού του νερού καθώς και συστήματα UV .

 

Bacteria
Color/Odor

Χρώμα / οσμές

Το μη διαυγές χρώμα και η δυσάρεστη οσμή είναι μη αποδεκτά και αποτελούν ένδειξη ρύπανσης.

Το χρώμα οφείλεται σε κολλοειδείς ή διαλυτές ουσίες φυτικής προέλευσης ή σε τεχνητές χρωστικές. Στα υπόγεια νερά το χρώμα οφείλεται κυρίως σε ορυκτά σιδήρου ή μαγγανίου. Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ εφαρμόζοντας διαύγαση με διήθηση, οζονισμό, ενεργό άνθρακα ή χλωρίωση.

Κάθε οσμή υποδηλώνει πιθανότητα ρύπανσης των πόσιμων νερών. Οφείλεται σε αποσύνθεση φυτικών ή οργανικών ουσιών ή σε παρουσία δύσοσμων αερίων του περιβάλλοντος (πχ υδρόθειο).

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ με εμπλουτισμό του νερού με οξυγόνο, οζονισμό ή διέλευση από φίλτρο ενεργού άνθρακα για την αφαίρεση υδροθείου, χρήση της μεθόδου με αντίστροφη ώσμωση ή και με συνδυασμό συστημάτων επεξεργασίας νερού.

 

Φυτοφάρμακα

Πολλά φυτοφάρμακα είναι καρκινογόνα και υπολείμματά τους στο υπέδαφος, επιμολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Η ανώτατη παραμετρική τιμή για το σύνολο των παρασιτοκτόνων (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα κτλ) στο πόσιμο νερό είναι πολύ χαμηλή 0,10ppb (0,10 μg/lt). Έχουν επιπλέον θεσπιστεί και μέγιστα όρια για κάποια συγκεκριμένα φυτοφάρμακα όπως τα aldrin, dieldrin κτλ.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ και κυρίως μέσω των συστημάτων της με την μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης.

 

Pesticides
Periodic Table

Ολικός οργανικός άνθρακας

Ο ολικός οργανικός άνθρακας αποτελεί μέτρηση για το συνολικό το φορτίο του νερού σε οργανικές ενώσεις. Πολλές φορές οι οργανικές ενώσεις προσδίδουν δυσάρεστη οσμή στο νερό.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ με διέλευση του νερού από φίλτρο ενεργού άνθρακα που προσροφά αυτές τις ενώσεις, καθώς επίσης και με διαύγαση με κροκίδωση και φίλτρανση. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί οξείδωσή τους, με χρήση όζοντος ή με χρήση ειδικών συστημάτων UV για απομάκρυνση οργανικών ενώσεων.

 

Βρωμικά

Τα βρωμικά έχουν πολύ αυστηρό όριο στο πόσιμο νερό0,01 ppm ή 10ppb (μg/lt) γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνα. Μπορούν να σχηματιστούν από χλωρίωση νερού που περιέχει βρωμιούχα.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ μέσω της αντίστροφης ώσμωσης.

 

Bromides
Hardness

Σκληρότητα

Η σκληρότητα οφείλεται σε όλα τα δισθενή κατιόντα, πρακτικά όμως στα φυσικά νερά η ολική σκληρότητα του νερού είναι το άθροισμα της συγκέντρωσης κατιόντων ασβεστίου και μαγνησίου, εκφρασμένη σε ppm CaCO3.

Η σκληρότητα του νερού γίνεται αντιληπτή παρατηρώντας τη μείωση του αφρού από το σαπούνι κυρίως λόγω της παρουσίας ασβεστίου και μαγνησίου

Η σκληρότητα του νερού παρουσιάζεται όταν το νερό διέρχεται από ασβεστολιθικά ή μαγνησιούχα πετρώματα και έχει μεγάλη περιεκτικότητα στα αντίστοιχα ιόντα ασβεστίου ή και μαγνησίου.

Ολοκληρωμένη Λύση Επεξεργασίας για την αφαίρεση της Σκληρότητας δίνεται μέσω των προϊόντων της ΤΕΜΑΚ εφαρμόζοντας την Αποσκλήρυνση ή την Αντίστροφη Ώσμωση.