Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Νοσοκομεία – Κλινικές

Η επεξεργασία νερού σε κρατικά, ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Αρχικά, το νερό μπορεί να φιλτραριστεί μέσω κεντρικών φίλτρων θολότητας, ή μεμονωμένα με φίλτρα φυσιγγίων ή σακούλας σε διάφορα σημεία λήψης του νοσοκομείου. Επίσης, το νερό δύναται να υποστεί κεντρική αποσκλήρυνση ή σε συγκεκριμένες παροχές που τροφοδοτούν το λεβητοστάσιο, τους πύργους ψύξης, τις κουζίνες, τα πλυντήρια, και την τροφοδοσία των αντίστροφων ωσμώσεων προς παραγωγή νερού για αιμοκάθαρση (αν υπάρχουν). Επιπλέον, η απολύμανση του νερού μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστήματα αυτόματης χλωρίωσης και συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας.

 

Η βέλτιστη και ασφαλής λειτουργία των δικτύων ατμού, μέσω του σωστού σχεδιασμού και των κατάλληλων εξαρτημάτων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η ασφάλεια σε δίκτυα ατμού και γενικά σε δίκτυα υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται μέσω των προσφερόμενων ειδών της ΤΕΜΑΚ, όπως βαλβίδες, κινητήρες πνευματικοί και ηλεκτρικοί, εβαπορέτες, εναλλάκτες, ασφαλιστικές και ρυθμιστικές βαλβίδες, μειωτές πίεσης, θερμοστατικές βαλβίδες, ατμοπαγίδες και φίλτρα Υ, όργανα ελέγχου και αυτοματισμοί.