Επιλογή Σελίδας

Χημικά Πρόσθετα Δικτύων Λεβητών Νερού και Ατμού

Χημικά Δικτύ...Τα χημικά πρόσθετα δικτύων λεβήτων νερού και ατμού βοηθούν στην επεξεργασία του νερού λεβητοστασίου ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του νερού όπως:

  • Αποθέσεις σκληρών αλάτων (καθαλατώσεις), που οφείλονται στην υπόλοιπη σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας.
  • Διαβρώσεις στον λέβητα, που οφείλονται στο διαλυμένο οξυγόνο του νερού τροφοδοσίας.
  • Διαβρώσεις στο δίκτυο ατμού/συμπυκνωμάτων, που οφείλονται στο διοξείδιο του άνθρακα από την διάσπαση της αλκαλικότητας.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών η ΤΕΜΑΚ προσφέρει τα ακόλουθα χημικά πρόσθετα:

  • B-FINE 1001 – Χημικό πρόσθετο με αντικαθαλατωτική και διασπαρτική δράση.
  • B-FINE 2001 – Χημικό πρόσθετο για την δέσμευση του διαλυμένου οξυγόνου.
  • B-FINE 2004 – Χημικό πρόσθετο για την εξουδετέρωση του διοξειδίου του άνθρακα στο δίκτυο ατμού/συμπυκνωμάτων.
  • B-FINE 2100 – Χημικό πρόσθετο που προσφέρει πλήρη αντικαθαλατωτική και αντιδιαβρωτική προστασία στον λέβητα.
  • B-FINE 1120 – Χημικό Πρόσθετο για Ρύθμιση Αλκαλικότητας σε Λέβητες Ατμού Χαμηλής και Μέσης Πίεσης
  • B-FINE 1150 – Διασπαρτικό Χημικό Πρόσθετο για Λέβητες Ατμού Χαμηλής και Μέσης Πίεσης

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα χημικά πρόσθετα υπάρχουν στα παρακάτω τεχνικά φυλλάδια

Φυλλάδιο

Τεχνικό Φυλλάδιο