Επιλογή Σελίδας
ΤΕΜΑΚ - Έργα...

Τομείς

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οι κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν απόδοση & οικονομία

Ο τουριστικός κλάδος είναι ένας από τους καίριας σημασίας κλάδους που η ΤΕΜΑΚ παρέχει την τεχνογνωσία της, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις μέσω των μεθόδων και σχετικών προϊόντων/εξοπλισμών της.
Η επεξεργασία νερού στις ξενοδοχειακές μονάδες, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, όχι μόνο γιατί αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αυτών, αλλά και γιατί επιτυγχάνει μείωση στα λειτουργικά κόστη. Η ποιότητα του νερού στα ξενοδοχεία οφείλει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τις οδηγίες της Ε.Ε. και το πρωτογενές νερό να είναι απαλλαγμένο από φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική λειτουργία και απόδοσή του.
«Η σωστή και υπεύθυνη συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού δημιουργεί μία σχέση εμπιστοσύνης «συνέπειας και συνέχειας» ανάμεσα στον πελάτη και την ΤΕΜΑΚ.»

Λύσεις και Εφαρμογές για τον τομέα Ξενοδοχεία & Μαζική Εστίαση

Ξενοδοχεία & Μαζική Εστίαση Αποσκλήρυνση Αντίστροφη Ώσμωση Φίλτρα(Σακκούλας-Φυσιγγίων) Φίλτρα(Άμμου-Ενεργού Άνθρακα) Δοσομέτρηση-Όργανα UV-OZON Χημικά Λεβήτων Χημικά Πύργων Ψύξης
Ξενοδοχεία & Resorts * * * * * * * *
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια – Bungalows * * * * * * * *
Εστιατόρια – Καφετέριες * * * * *
Εξοχικές κατοικίες – Βίλλες * * * * * *
Κατασκηνώσεις & Camping * * * * * *

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οφέλη από τη συνεργασία με την ΤΕΜΑΚ

  • Ποιότητα σε: σχεδιασμό λύσης, κατασκευή και απόδοση του συστήματος, αντοχή στο χρόνο, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

  • Μείωση κόστους λόγω: ορθολογικής διαχείρισης (οικονομία στην κατανάλωση) του διαθέσιμου και απορριπτόμενου νερού, μειωμένης κατανάλωσης απορρυπαντικού και καθαριστικών, ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης νερού, μακροζωίας των συσκευών που έρχονται σε επαφή με το νερό

  • Προστασία από βλάβες και φθορές σε: υδραυλικές εγκαταστάσεις, σωληνώσεις, ηλεκτρικές συσκευές, είδη υγιεινής, σερπαντίνες ατμογεννητριών, αντιστάσεις στους θερμοσίφωνες, καλοριφέρ, boiler ζεστού νερού, μπεκ πλυντηρίων πιάτων και ρούχων, μηχανές καφέ, post-mix, παγομηχανές, κ.λπ.

  • Επιπλέον: διατήρηση καθαρών και αστραφτερών πλακιδίων μπάνιου, κουζίνας και ειδών υγιεινής, εξασφάλιση μαλακών και απόλυτα καθαρών λευκών ειδών, διατήρηση των δέντρων, των φυτών και του γκαζόν ζωντανά και πλούσια σε χρώματα, προστασία του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πηγές νερού και ενέργειας

Επικοινωνία

Οι κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν απόδοση & οικονομία


Αφαλάτωση Νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις αφαλάτωσης υφάλμυρου και θαλασσινού νερού με συστήματα επεξεργασίας νερού – πλήρη, φορητά, αξιόπιστα και εύκολα στην εγκατάσταση, άριστα τεχνολογικά, εξοπλισμένα και ελεγμένα. Οι προηγμένες μονάδες αφαλάτωσης της ΤΕΜΑΚ αποτελούν την άριστη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ποιότητας, αλλά και της επάρκειας νερού σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αφαιρούνται από το νερό άλατα, μικροοργανισμοί, οργανικές ουσίες, οσμές, χλώριο, σωματίδια, αμμωνία και άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης είναι η πιο διαδεδομένη, καθώς θεωρείται πως, με οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο, μπορεί να παρέχει καλής ποιότητας νερό ύδρευσης.

Αντίστροφη Ώ...

Αντίστροφη Ώσμωση Υφάλμυρου Νερού 30 m3 /day

Αντίστροφη Ώ...

Αντίστροφη Ώσμωση Υφάλμυρου Νερού 700 m3 /day

Sea Water Re...

Αντίστροφη Ώσμωση Θαλασσινού Νερού 350 m3 /day


Φίλτρανση δικτύων ύδρευσης

Τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης και ταχυδιϋλισης της ΤΕΜΑΚ προσφέρουν άμεσα λύση σε θέματα θολότητας του νερού, οσμών, οργανικών ουσιών και χλωρίου. Διατίθενται τύποι για όλες τις ωριαίες παροχές νερού. Με τη μέθοδο της φίλτρανσης επιτυγχάνεται η αφαίρεση αιωρούμενων στερεών και λοιπών ρύπων.

Φίλτρα Σακκο...

Φίλτρα Σακκούλας

Cartridge Fi...

Φίλτρα Φυσιγγίων

Φίλτρα Θολότ...

Φίλτρα Θολότητας


Αποσκλήρυνση

Τα συστήματα αποσκλήρυνσης της ΤΕΜΑΚ αφαιρούν την ολική σκληρότητα του νερού (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου) εξασφαλίζοντας την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, ηλεκτρικών συσκευών, ειδών υγιεινής και λεβήτων από αποθέσεις αλάτων σκληρότητας.
Διατίθεται πλήρη γκάμα αυτόματων αποσκληρυντών για κάθε ζητούμενη χρήση.

Συστήματα Απ...

Συστήματα Αποσκλήρυνσης


Εξοπλισμός πισίνας

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει προϊόντα για την επεξεργασία νερού της πισίνας, όπως όργανα pH, χλωρίου, δοσομετρικές αντλίες και εναλλάκτες. Οι εναλλάκτες καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση ή την ψύξη ρευστών, με χρήση νερού, ατμού ή άλλου υγρού μέσου, που κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αυλών.

Metering-Con...

Όργανα Ελέγχου & Δοσομέτρησης

Εναλλάκτης

Εναλλάκτης


Συστήματα αυτόματης χλωρίωσης – Συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας UV

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις απολύμανσης του νερού με συστήματα αυτόματης χλωρίωσης και συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Τα αυτόματα συστήματα χλωρίωσης της TEMAK εξασφαλίζουν πλήρως την απολύμανση των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών πόσιμου νερού, μέσω της ελεγχόμενης δοσομέτρησης χλωρίου, αλλά και του συνεχούς ελέγχου της ποιότητας του νερού πριν οδηγηθεί στην κατανάλωση. Οι συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού μέσω της απενεργοποίησης/καταστροφής των παθογόνων οργανισμών που περιέχει, ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξή τους στη διαδρομή που διανύει το νερό μέχρι τον τελικό αποδέκτη.

Αυτόματο Σύσ...

Αυτόματο Σύστημα Χλωρίωσης

Ultra Violet...

Σύστημα Υπεριώδους Ακτινοβολίας


Χημικά αφαλατώσεων, πύργων ψύξης και λεβήτων

Η ΤΕΜΑΚ, διαθέτοντας μακροχρόνια γνώση και εμπειρία στην επεξεργασία νερού, προμηθεύει τα κατάλληλα χημικά προϊόντα, απαραίτητα για την προεπεξεργασία, μετεπεξεργασία και το χημικό καθαρισμό των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης. Με τη σωστή επιλογή χημικών επιτυγχάνεται η προστασία και μακροζωία των μεμβρανών, η μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος, η μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, η προστασία του εξοπλισμού από καθαλατώσεις και διαβρώσεις, παράγοντες που συμβάλλουν στην οικονομική λειτουργία του εξοπλισμού. Επιπλέον, η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρη γκάμα χημικών πρόσθετων που παρέχουν πλήρη προστασία στον εξοπλισμό λεβήτων (ατμού χαμηλής και μέσης πίεσης, νερού), κλειστών κυκλωμάτων ανακυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού, ανοιχτών ψυκτικών κυκλωμάτων ανακυκλοφορίας, προστατεύοντας από αποθέσεις, διαβρώσεις και μικροοργανισμούς, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων.

Chemical Add...

 

Chemical Add...

 


Υδραυλικός εξοπλισμός

Η ΤΕΜΑΚ ειδικεύεται στην επιλογή και εφαρµογή διαφόρων εξαρτηµάτων σε ένα δίκτυο, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει συνεργασίες µε τους σπουδαιότερους διεθνείς οίκους για την εισαγωγή και διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.

  • Βάνες πεταλούδας
  • Σφαιρικές βαλβίδες
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής
  • Ηλεκτρικοί & πνευματικοί κινητήρες

Valves with ...

Βάνες με Πνευματικό & Ηλεκτρικό Κινητήρα


Φυλλάδιο