Επιλογή Σελίδας

Κινητήρες βαλβίδων

Για την αυτόματη λειτουργία όλων των βαλβίδων η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα ηλεκτρικών ή πνευματικών κινητήρων, με όλον τον απαιτούμενο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως οριοδιακόπτες θέσης, βαλβίδες-πιλότους τρίοδες ή πεντάοδες, πηνία βαλβίδων για τάση λειτουργίας 12, 24, 48, 110 ή 230 V.

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μαζί με τον κινητήρα για την αυτόματη λειτουργία της βαλβίδας είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ταυτόχρονα και μηχανισμός χειροκίνητης λειτουργίας (manual overide).