Επιλογή Σελίδας

Πνευματικοί κινητήρες

Προσφέρεται πλήρες πρόγραμμα πνευματικών κινητήρων(pneumatic actuators) για την αυτόματη λειτουργία των βαλβίδων.

Οι πνευματικοί κινητήρες (pneumatic actuators) μπορεί να είναι είτε απλής ενέργειας, με ελατήριο επαναφοράς στην αρχική θέση λειτουργίας (single acting) είτε διπλής ενέργειας (double acting).

Σε κάθε κινητήρα μπορεί να τοποθετηθεί η βαλβίδα-πιλότος για τον έλεγχο του αέρα κίνησης, τρίοδη για τους κινητήρες απλής ενέργειας ή πεντάοδη για τους κινητήρες διπλής ενέργειας.

Κάθε κινητήρας (pneumatic actuators) μπορεί μετά από ζήτηση να εφοδιαστεί με τερματοδιακόπτες ένδειξης θέσης (ανοικτό-κλειστό).

Pneumatic ac...  Pneumatic ac...

Φυλλάδιο