Επιλογή Σελίδας
Sustainabili...

Όραμα - Η Ετ...

Όραμα

Το Όραμα της ΤΕΜΑΚ είναι να αναγνωριστεί διεθνώς ως ο Ιδανικός Συνεργάτης που παρέχει Βέλτιστες Λύσεις και Οφέλη και αναπτύσσεται διαρκώς παραμένοντας πιστή στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού και νερού για όλες τις χρήσεις και εφαρμογές.

 

Αποστολή

Η αποστολή της ΤΕΜΑΚ είναι να εξασφαλίζει νερό υψηλής ποιότητας μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας νερού, με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, το φυσικό περιβάλλον και την ισορροπία του υδάτινου ισοζυγίου.

 

Αποστολή - Η...
Αξίες

Οι Αρχές Μας

Προσήλωση στον πελάτη – Σεβασμός στο περιβάλλον

Η επιτυχημένη πορεία της ΤΕΜΑΚ βασίζεται στην ολοκληρωμένη φιλοσοφία, της «συνολικής αντίληψης ποιότητας», που . . .

Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων

Η ΤΕΜΑΚ δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες της δραστηριότητες της. Αναγνωρίζει ως σκοπό (στόχο) της την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της σε σχέση με . . .

Πολιτική για...
Πολιτική κατ...

Πολιτική κατά Covid-19

Οδηγίες Προστασίας από τον Κορωνοϊό (COVID-19) εντός της εταιρείας ΤΕΜΑΚ Ημερομηνία: 30/04/2020

Η εταιρεία TEMAK θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, συνεχίζει την αυστηρή εφαρμογή των παρακάτω μέτρων . . .

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική που η Διοίκηση έχει χαράξει και η οποία αποτελεί και τη βάση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συνοψίζεται στα παρακάτω . . .

Πολιτική Ποι...
Περιβαλλοντι...

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρεία «ΤΕΜΑΚ Α.Ε.» – Διοίκηση και Εργαζόμενοι – δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα . . .

Πολιτική Service

 

Για την εξυπηρέτηση των πελατών της η ΤΕΜΑΚ ΑΕ διαθέτει πλήρως οργανωμένο τμήμα service, με

  • Μόνιμο προσωπικό με ειδικευμένους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς εξυπηρέτησης πελατών.
  • Στόλο αυτοκινήτων – κινητών συνεργείων, πλήρως εξοπλισμένων με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα και ανταλλακτικά, για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση προς αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στον χώρο του πελάτη.

 

Πολιτική Ser...