Επιλογή Σελίδας

Απολύμανση Νερού

Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης του πόσιμου νερού είναι η χλωρίωση, ο οζονισμός και η υπεριώδης ακτινοβολία.

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρη σειρά αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων απολύμανσης, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και ποιοτικά συστήματα και μηχανήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Προϊόντα

Απολύμανση Νερού