Επιλογή Σελίδας

Απολύμανση Νερού

Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης νερού είναι η χλωρίωση, ο οζονισμός και η υπεριώδης ακτινοβολία.

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρη σειρά αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων απολύμανσης νερού, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τα ποιοτικά συστήματα και μηχανήματα.

Προϊόντα

Απολύμανση Νερού