Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Δήμοι-ΔΕΥΑ

Η άριστη ποιότητα νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του πρωτογενή, δευτερογενή, αλλά και τριτογενή τομέα, συμβάλλοντας στην βελτίωση της οικιστικής διάπλασης ενός οικισμού. Επομένως, η επεξεργασία νερού κρίνεται αναγκαία στους Δήμους καθώς προσφέρει άμεσα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού.

Η ΤΕΜΑΚ, ως εταιρία με πολύχρονη εμπειρία στην σχεδίαση συστημάτων επεξεργασίας νερού, παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε Δήμου και ΔΕΥΑ. Με συνεχή προσπάθεια και συμβολή για τη βελτίωση των τοπικών συνθηκών κάθε Δήμου, η ΤΕΜΑΚ συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας καινοτόμες προτάσεις επεξεργασίας νερού και καλύπτοντας τις ουσιαστικές ανάγκες κάθε Δήμου.

Οι προσφερόμενες λύσεις της εταιρείας ΤΕΜΑΚ συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού
  • Φορητές μονάδες αφαλάτωσης
  • Φίλτρανση δικτύων ύδρευσης
  • Συστήματα Χλωρίωσης-απολύμανσης
  • Υδραυλικός εξοπλισμός
  • Αυτόματοι πωλητές νερού
  • Χημικά πρόσθετα