Επιλογή Σελίδας
Αντίστροφη Ώ...

Sea Water Reverse Osmosis System 350m3/day

Αντίστροφη Ώσμωση

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα συστημάτων αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, για παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιμου ή βιομηχανικού νερού ή υπερκάθαρου νερού με σύστημα αφαλάτωσης διπλού αφαλάτωσης περάσματος.

Κατά την μελέτη και σχεδιασμό κάθε συστήματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των πρώτων υλών, ειδικά για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του συστήματος. Επειδή, ειδικά για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, η ανάκτηση ενέργειας προσφέρει ουσιαστική οικονομία στο κόστος παραγόμενου νερού, η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ενσωματωμένη διάταξη ανάκτησης ενέργειας.

Στα συστήματα αφαλάτωσης της ΤΕΜΑΚ ενσωματώνονται σύγχρονες λύσεις στην επεξεργασία του νερού, που διασφαλίζουν

 

  • Υψηλή ποιότητα παραγόμενου νερού με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας

  • Ελαχιστοποίηση της συχνότητας χημικών καθαρισμών

  • Σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία

  • Ευελιξία στον σχεδιασμό, από τα συστήματα σειράς παραγωγής μέχρι τις λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη, με δυνατότητα παράδοσης με το “κλειδί στο χέρι”.

Όλα τα συστήματα μπορούν να παραδοθούν προκατασκευασμένα, σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container).

Προϊόντα