Επιλογή Σελίδας
Αντίστροφη Ώ...

Σύστημα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού 350m3/ημέρα

Αντίστροφη Ώσμωση (Αφαλάτωση)

Τα συστήματα αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση (reverse osmosis) υφάλμυρου και θαλασσινού νερού της ΤΕΜΑΚ Α.Ε. παράγουν νερό υψηλής ποιότητας, πόσιμο, βιομηχανικό ή υπερκάθαρο εφαρμόζοντας τη τεχνολογία του διπλού περάσματος.

Κάθε σύστημα αντίστροφης ώσμωσης (αφαλάτωση) μελετάται, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των πρώτων υλών.  Ειδικά στα συστήματα αφαλάτωσης (αντίστροφη ώσμωση) θαλασσινού νερού, διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του συστήματος.  Στην αφαλάτωση (αντίστροφη ώσμωση) θαλασσινού νερού, η ανάκτηση ενέργειας προσφέρει ουσιαστική οικονομία στο κόστος παραγόμενου νερού και η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ενσωματωμένη διάταξη ανάκτησης ενέργειας.

Στα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης (αφαλάτωση) της ΤΕΜΑΚ ενσωματώνονται σύγχρονες λύσεις στην επεξεργασία του νερού, που διασφαλίζουν :

 

  • Υψηλή ποιότητα παραγόμενου νερού με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας

  • Ελαχιστοποίηση της συχνότητας χημικών καθαρισμών

  • Σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία

  • Ευελιξία στον σχεδιασμό, από τα συστήματα σειράς παραγωγής μέχρι τις λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη, με δυνατότητα παράδοσης με το “κλειδί στο χέρι”.

Όλα τα συστήματα αφαλάτωσης (αντίστροφης ώσμωσης) μπορούν να παραδοθούν προκατασκευασμένα, σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container).

Προϊόντα