Επιλογή Σελίδας
ΤΕΜΑΚ - Έργα...

Τομείς

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οι κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία

Το νερό είναι κύριο στοιχείο σε κάθε βιομηχανία και έχει πολλές χρήσεις σε όλους τους κλάδους του τομέα. Ιδιαίτερα σε βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, μετάλλων, φαρμάκων καλλυντικών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το νερό αποτελεί βασικό παράγοντα καθώς, εκτός των υπολοίπων εφαρμογών του, συμμετέχει και ως πρώτη ύλη (συστατικό) των προϊόντων. Είναι, επίσης, γεγονός ότι απαιτούνται σημαντικές ποσότητες νερού για την κάλυψη των αναγκών μιας βιομηχανίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Οι υψηλές απαιτήσεις ποσοτήτων αλλά και συγκεκριμένης ποιότητας νερού των βιομηχανιών καλύπτονται είτε από ιδιωτικούς, είτε από δημόσιους φορείς. Συνήθως, το νερό που προμηθεύονται οι βιομηχανίες προέρχεται από υπόγεια ή επιφανειακά νερά, από αφαλάτωση υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού (ιδιωτική επένδυση) ή από δίκτυα ύδρευσης μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης.
Η επάρκεια υδάτινων πόρων ενέχει πρωταρχική θέση και η επεξεργασία νερού από την ΤΕΜΑΚ δίνει τις λύσεις σε ποσότητα και ποιότητα νερού για την κάθε επιχείρηση.
«Η σωστή σχεδίαση και επιλογή συστημάτων επεξεργασίας νερού και υδραυλικού εξοπλισμού διασφαλίζει υψηλή απόδοση με Ασφαλή και Βέλτιστη λειτουργία»

Λύσεις και Εφαρμογές για τον τομέα Βιομηχανία 

Βιομηχανία Αποσκλήρυνση Απιονισμός Ηλεκτροαπιονισμός Αντίστροφη Ώσμωση Φίλτρα(Σακκούλας-Φυσιγγίων) Φίλτρα(Άμμου-Ενεργού Άνθρακα) Δοσομέτρηση-Όργανα UV-OZON Χημικά Λεβήτων Χημικά Πύργων Ψύξης
Τροφίμων & Ποτών – Εμφιάλωση Νερού * * * * * * * * * *
Κλωστήρια – Βαφεία * * * * * * * *
Χάρτου * * * * * *
Χημικών * * * * * * *
Μετάλλων – Αλουμινίου * * * * * * * *
Φαρμάκων – Καλλυντικών * * * * * * * * * *
Ηλεκτρονικά – Φωτοβολταΐκά * * * * *

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οφέλη από τη συνεργασία με την ΤΕΜΑΚ

 • Διασφάλιση άριστης ποιότητας νερού στο λεβητοστάσιο και στην παραγωγή ατμού υψηλής ποιότητας

 • Άριστη ποιότητα νερού σε συστήματα ψύξης και απρόσκοπτη λειτουργία των ψυκτικών μηχανημάτων

 • Υψηλή ποιότητα νερού στη γραμμή παραγωγής αλλά και στις υπόλοιπες καταναλώσεις της επιχείρησης

 • Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος λόγω της μείωσης των στρατσωνισμών σε λέβητες ή σε πύργους ψύξης

 • Υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης

 • Άριστη κατάσταση των δικτύων και κυκλωμάτων που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο ζωής των εξαρτημάτων και των σωληνώσεων

 • Εκμετάλλευση νερού γεωτρήσεων και απόβλητου για εξοικονόμηση και μείωση κόστους

 • Παρακολούθηση της λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας νερού μέσω συμβολαίων συντήρησης

 • Δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) των συστημάτων μας

Επικοινωνία

Οι κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία


Φίλτρανση

Με τη μέθοδο της φίλτρανσης επιτυγχάνεται η συγκράτηση θολότητας και αιωρούμενων σωματιδίων και λοιπών ρύπων από το νερό. Τα αυτόµατα συστήµατα φίλτρανσης και ταχυδιύλισης της ΤΕΜΑΚ προσφέρουν άµεσα λύση σε θέµατα θολότητας του νερού και αφαίρεσης σιδήρου, µαγγανίου και οργανικών ουσιών. Διατίθενται τύποι για όλες τις ωριαίες παροχές νερού.

Φίλτρα Σακκο...

Φίλτρα Σακκούλας

Cartridge Fi...

Φίλτρα Φυσιγγίων

Rapid Sand F...

Φίλτρα Θολότητας


Αποσκλήρυνση

Τα συστήματα αποσκλήρυνσης της ΤΕΜΑΚ αφαιρούν την ολική σκληρότητα του νερού (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου) εξασφαλίζοντας «μαλακό» βιομηχανικό νερό, προστατεύοντας τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα δίκτυα ατμού και των ψυκτικών κυκλωμάτων από τις αποθέσεις αλάτων σκληρότητας. Διατίθεται πλήρη γκάμα αυτόματων αποσκληρυντών για κάθε ζητούμενη παροχή.

Time Based S...

Χρονική Ρύθμιση

Volumetric S...

Ογκομετρική Ρύθμιση

Twin Softeni...

Δίδυμο Σύστημα Αποσκλήρυνσης


Υπερδιήθηση (UF)

H υπερδιήθηση (ultra-filtration) είναι μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας νερού με ειδικές μεμβράνες, η οποία εφαρμόζεται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις για την απομάκρυνση θολότητας και αιωρούμενων στερεών, βακτηριδίων, οργανικών, πρωτεϊνών μεγάλου μοριακού βάρους, κλπ.

Υπερδιήθηση

Υπερδιήθηση


Ηλεκτροαπιονισμός (EDI)

Το νερό που χρησιμοποιείται σε κάποιους τομείς στη βιομηχανία, όπως βιομηχανίες φαρμάκων-καλλυντικών, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας υπερκάθαρου ή απιονισμένου νερού (< 0,1 μS/cm).

EDI

EDI


Αφαλάτωση Νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις αφαλάτωσης υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, ως αποτέλεσµα της µακροχρόνιαςεµπειρίας της, των επιτυχηµένων εφαρμογών της, του πλήθους των ευχαριστηµένων πελατών της, του εξειδικευµένου και άριστα εκπαιδευµένου προσωπικού της. Τα συστήµατα ΤΕΜΑΚ παράγουν νερό υψηλής ποιότητας και ειδικών προδιαγραφών για πλήθος εφαρμογών παραγωγής προϊόντων και υλικών σε τομείς της βιομηχανίας τρόφιμων, φαρμάκων, μέταλλων, χημικές και πετρελαϊκές βιομηχανίες, παραγωγή ενέργειας, κλπ. και σε εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης, παραγωγής ατμού, κλπ.. Κάθε περίπτωση µελετάται και σχεδιάζεται ξεχωριστά µε βάση πάντα την ποιότητα και ποσότητα του διαθέσιµου νερού, για οποιαδήποτε επιθυµητήηµερήσια παραγωγή και την ποιότητα παραγόμενου νερού. Αφαιρούνται από το νερό άλατα, µικροοργανισµοί, οργανικές ουσίες, οσµές, χλώριο, σωµατίδια, αµµωνία, σίδηρος, μαγγάνιο, αρσενικό, και άλλα επιβλαβή στοιχεία. Τα συστήµατα επεξεργασίας νερού ΤΕΜΑΚ είναι πλήρη, φορητά, αξιόπιστα και εύκολα στην εγκατάσταση, στην χρήση, άριστα τεχνολογικά εξοπλισµένα και ελεγµένα.

Αντίστροφη Ώ...

Αντίστροφη Ώσμωση Υφάλμυρου Νερού 30 m3 /day

Αντίστροφη Ώ...

Αντίστροφη Ώσμωση Υφάλμυρου Νερού 700 m3 /day

Αντίστροφη Ώ...

Αντίστροφη Ώσμωση Θαλασσινού Νερού 350 m3 /day


Απιονισμός

Οι απιονιστές της ΤΕΜΑΚ χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των συνολικών αλάτων (ιόντων) του νερού και για την παραγωγή νερού πολύ χαμηλής αγωγιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από δύο κλίνες ιοντοεναλλακτικών ρητινών ή μία κλίνη με μικτή ρητίνη ιοντοεναλλαγής. Το νερό που παράγεται, επειδή δεν περιέχει άλατα, πληροί προδιαγραφές υψηλών απαιτήσεων για τη χρήση που απαιτείται και για τον εξοπλισμό που ακολουθεί. Διατίθεται πλήρης γκάμα δίστηλων αυτόματων απιονιστών, καθώς και απιονιστών μικτής κλίνης, καλύπτοντας κάθε ζητούμενη παροχή και όλα τα πεδία εφαρμογών.

Συστήματα Απ...

Συστήματα Απιονισμού


UV – OZON Δοσομέτρηση – Όργανα

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει προϊόντα για τον έλεγχο της ποιότητας νερού όπως pH, αγωγιμότητα, υπολειμματικό χλώριο, δυναμικό οξειδοαναγωγής, θολότητα, κ.λ.π. , συστήματα δοσομέτρησης, καθώς και λύσεις σε ορισμένες εφαρμογές με ozon.

Όργανα Ελέγχου

Όργανα Ελέγχου & Δοσομέτρησης

Σύστημα Υπερ...

Σύστημα Υπεριώδους Ακτινοβολίας


Δίκτυα

Η ΤΕΜΑΚ ειδικεύεται στην επιλογή και εφαρμογή διαφόρων εξαρτημάτων ενός δικτύου, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει συνεργασίες µε τους σπουδαιότερους διεθνείς οίκους για την εισαγωγή και διάθεση υδραυλικού εξοπλισμού στην ελληνική αγορά.

 • Βάνες
 • Ασφαλιστικά
 • Ατμοπαγίδες
 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Εξοπλισμός λεβητοστασίου

Valves with ...

Βάνες με Πνευματικό & Ηλεκτρικό Κινητήρα

Steam Equipment

Είδη Ατμού

Heat Exchanger

Εναλλάκτης Θερμότητας

Safety Valve

Ασφαλιστική Βαλβίδα


Χημικά

Η ΤΕΜΑΚ, διαθέτοντας γνώση και εμπειρία, προμηθεύει τα κατάλληλα χημικά προϊόνταC-Fine και Β-Fine, που είναι απαραίτητα για τη χημική επεξεργασία λεβητοστασίου και ψυκτικών κυκλωμάτων. Οι βασικοί λόγοι που χρειάζεται χημική επεξεργασία το νερό που εισέρχεται και κυκλοφορεί σε πύργους ψύξης και λέβητες είναι η διατήρηση της λειτουργίας των μονάδων σε υψηλά επίπεδα και η προστασία του εξοπλισμού από προβλήματα, όπως καθαλάτωση, καθίζηση στερεών, διάβρωση και ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Chemical Add... Chemical Add...

Φυλλάδιο