Επιλογή Σελίδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει Ολοκληρωμένες και Υπεύθυνες Λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία του πελάτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα προϊόντων επεξεργασίας νερού για την παραγωγή πόσιμου, βιομηχανικού και όλων των χρήσεων νερού, παραγωγή νερού ειδικών προδιαγραφών από ένα μικρό φίλτρο μέχρι συστήματα που περιλαμβάνουν στάδια όπως προκατεργασία, κύρια κατεργασία, μετακατεργασία, κλπ για μεγάλες παραγωγές και εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Το νερό αποτελεί κύριο αγαθό για την ανθρώπινη ύπαρξη και ανάπτυξη και κατά συνέπεια τη λειτουργία και ανάπτυξη βιομηχανιών, ξενοδοχείων, Δήμων, Δημόσιων Επιχειρήσεων, κατοικιών, κ.λπ. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, που είναι διαθέσιμα και κατάλληλα για χρήση, συνεχώς λιγοστεύουν λόγω της αυξανόμενης χρήσης, της αλόγιστης σπατάλης, καθώς και λόγω της επιμόλυνσής τους από φυτοφάρμακα και αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα.

Water Uses

Νερό Χρήσεων

 • Νερό Γενικής Χρήσης
 • Νερό Τροφοδοσίας Λεβήτων
 • Νερό Τροφοδοσίας Πύργων Ψύξης
 • Νερό Τροφοδοσίας Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
 • Νερό για φαρμακοβιομηχανίες
 • Νερό για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πόσιμο Νερό

 • Καθαρό Πόσιμο Νερό
 • Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού
 • ΤΕΜΑΚ Water Kiosks
Potable Water
Chemical Add...

Χημικά Πρόσθετα

 • Χημικά Δικτύων Λεβήτων Νερού και Ατμού
 • Χημικά Δικτύων Ψυκτικών Κυκλωμάτων Ανακυκλοφορίας
 • Χημικά Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Ώσμωση