Επιλογή Σελίδας
aboutus-top-...

Τομείς

Ηλεκτρονικά – Φωτοβολταϊκά

Στις Βιομηχανίες Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, το νερό χρησιμοποιείται κυρίως για το πλύσιμο ηλεκτρονικών πλακετών και ηλιακών συλλεκτών. Το νερό θα πρέπει να είναι πολύ υψηλής ποιότητας, ώστε να είναι κατάλληλο για αυτήν τη χρήση. Για αυτές τις εφαρμογές, οι μέθοδοι που προτείνονται είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, η αφαλάτωση με τη μέθοδο διπλού περάσματος αντίστροφης ώσμωσης και ο απιονισμός.

 

 

Φυλλάδιο