Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Φίλτρα Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης – Απομάκρυνσης Αρσενικού

ΣΚΟΠΟΣ

Τα φίλτρα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης ή απομάκρυνσης αρσενικού χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των παραπάνω ρυπαντών από το νερό. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από τα βαρέα αυτά μέταλλα ή το αρσενικό. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα για κάθε εφαρμογή) μέσω κατάλληλα επιλεγμένων στρώσεων πληρωτικών υλικών και την συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των πληρωτικών υλικών, έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμά τους με κατάλληλης παροχής αντίστροφη ροή. Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου από το νερό είναι μία απολύτως φυσική μέθοδος, η οποία βασίζεται στην οξείδωση μέσω αέρα, χωρίς χρήση χημικών, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους επεξεργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Απαλλαγή από σίδηρο και μαγγάνιο ή αρσενικό σε πόσιμο νερό και νερό γενικών χρήσεων σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
  • Προκατεργασία μονάδων αντίστροφης όσμωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα φίλτρα σειράς ECF, είναι φίλτρα μικρής δυναμικότητας, με δοχείο από πολυεστέρα και αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου.

Τα φίλτρα σειράς TFA είναι φίλτρα μεσαίου μεγέθους, με δοχείο από πολυεστέρα. Τα μοντέλα 300 έως 700 περιλαμβάνουν αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου. Τα μοντέλα 900 έως 2300 περιλαμβάνουν εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

Τα φίλτρα σειράς TFB είναι φίλτρα μεγαλύτερα, με δοχείο από χάλυβα και εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

Σειρά ECF Σειρά TFA Σειρά TFB
Μοντέλο Παροχή m3/h* Μοντέλο Παροχή m3/h* Μοντέλο Παροχή m3/h*
ECF20 0.5 TFA300 4.4 TFB10 10
ECF40 0.8 TFA500 7.0 TFB12 12
ECF60 1.1 TFA700 10.4 TFB14 14
ECF100 1.6 TFA850 13.6 TFB17 17
ECF120 1.9 TFA900 13.6 TFB20 20
ECF150 2.6 TFA1250 17.7 TFB25 25
ECF200 3.6 TFA1300 17.5 TFB30 30
TFA1800 31.0 TFB35 35
TFA2300 31.0 TFB40 40
TFB50 50
TFB60 60
TFB75 75
TFB100 100

(*) Παροχή για ταχύτητα νερού 15 m/h

Φυλλάδιο