Επιλογή Σελίδας
Water Uses -...

General Purp...

Νερό Γενικής Χρήσης

Το Νερό Γενικών Χρήσεων είναι νερό που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πόσιμο νερό, αλλά χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις όπως κατοικίες, βιομηχανίες, Ξενοδοχεία και διεργασίες για Τροφοδοσίες Λεβήτων, Πύργων Ψύξης, Νοσοκομείων και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, Φαρμακοβιομηχανιών και Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εφόσον υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία.

Τροφοδοσία Λεβήτων

Στους λέβητες, το νερό μετατρέπεται σε ατμό με υψηλή θερμική ικανότητα. Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση χημικών αντιδράσεων, τη θέρμανση, τη ξήρανση του προϊόντος, την ύγρανση χώρων, την αποστείρωση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σε πλήθος άλλων εφαρμογών και διεργασιών. Για αυτόν το λόγο η παραγωγή ατμού σε ένα λεβητοστάσιο είναι από τα σημαντικότερα τμήματα για τη λειτουργία του εργοστασίου. Η σωστή λειτουργία του λέβητα και η παραγωγή ατμού καλής ποιότητας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των προϊόντων αλλά και την οικονομική λειτουργία του εργοστασίου καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις (όπως χαρτοποιία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χημική βιομηχανία, κλπ) που σε περίπτωση που ο λέβητας σταματήσει να λειτουργεί, διακόπτεται η λειτουργία όλου του εργοστασίου.

Η ποιότητα του νερού επίσης παίζει σημαντικό ρόλο, στον κύκλο ζωής, των σωλήνων, των λεβήτων και των εναλλακτών θερμότητας.  Επομένως η βέλτιστη επεξεργασία του, εξασφαλίζει συνεχή και υψηλή απόδοση, καθώς και αξιοπιστία λειτουργίας.

Η βέλτιστη επεξεργασία του συμπληρωματικού νερού για τον λέβητα πραγματοποιείται για μείωση της διάβρωσης, αλλά και τη μείωση των επικαθίσεων αλάτων ή λάσπης στο εσωτερικό των κυκλωμάτων του λεβητοστασίου. Αποτέλεσμα της καλής ποιότητας του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα είναι η μείωση της φθοράς του λέβητα και των υδραυλικών εξαρτημάτων του κυκλώματος του λεβητοστασίου , της απώλειας ενέργειας (μείωση ποσότητας στρατσώνας), της κατανάλωσης χημικών προσθέτων, των χημικών καθαρισμών, κ.α.

Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του νερού του κυκλώματος του λέβητα με χημικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις συνθήκες λειτουργίας και απόδοσής του, αντιμετωπίζοντας προβλήματα όπως διαβρώσεις και επικαθίσεις.

Boiler Feed ...
Cooling Towe...

Τροφοδοσία Πύργων Ψύξης

Τα ψυκτικά κυκλώματα συναντώνται στην Ψύξη μηχανών, Ψύξη μετάλλων, Συμπύκνωση ατμού και στους Ψυκτικούς θαλάμους και διαχωρίζονται σε τρία (3) είδη: μοναδικής διέλευσης, κλειστής και ανοικτής ανακυκλοφορίας.

Η επεξεργασία του νερού τροφοδοσίας σε ψυκτικά κυκλώματα, αλλά και του ψυκτικού νερού που ανακυκλοφορεί σε ένα σύστημα ψύξης είναι απαραίτητη για την πρόληψη από επικαθίσεις αλάτων ή λάσπης, διάβρωσης, ανάπτυξης μικροοργανισμών (πχ Biofilm, λεγεωνέλα) και γίνεται για την αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία του κυκλώματος και τις μηχανές παραγωγής, καθώς και για τη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.

Με την επεξεργασία του ψυκτικού νερού ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας (μείωση ενέργειας, μείωση στρατσώνας, οικονομία κατανάλωσης νερού, μείωση κατανάλωσης σε χημικά πρόσθετα και σε χημικούς καθαρισμούς), μεγιστοποιείται ο βαθμός απόδοσης κρατώντας καθαρές τις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και μειώνεται η τάση διάβρωσης που φθείρει και καταστρέφει τον εξοπλισμό.

Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Η συνεχής και αξιόπιστη ποιότητα νερού αποτελεί το κλειδί για μια επιτυχημένη θεραπεία αιμοκάθαρσης. Η ΤΕΜΑΚ, έχοντας πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία νερού σε εξειδικευμένες εφαρμογές, αλλά και στην υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών που διαθέτει στον τομέα της Υγείας, ανέπτυξε μέσω έρευνας και καινοτομίας τη σειρά TMED. Αυτή αποτελείται από σύγχρονες Μονάδες Επεξεργασίας Νερού προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εφαρμογής.

Έχοντας εγκαταστήσει περισσότερες από 150 μονάδες Τεχνητού Νεφρού παγκοσμίως, η ΤΕΜΑΚ έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της για την παροχή των πιο κατάλληλων λύσεων για άριστο και ασφαλές νερό αιμοκάθαρσης.

Artificial K...
Water for Ph...

Νερό για φαρμακοβιομηχανίες

Οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν ανάγκη για νερό ποιότητας:

α) πόσιμο
β) απιονισμένο
γ) υπερκάθαρο και
δ) απεσταγμένο (ενέσιμο), με ειδικές προδιαγραφές ποιότητας, αλλά και μηδενικών επιπέδων μικροβιακού φορτίου και ενδοτοξινών.

Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας έχει ως στόχο την παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων μέσα από αυστηρές διαδικασίες παραγωγής και συνεχείς ελέγχους. Η ποιότητα και ασφάλεια κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το νερό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του, το οποίο φυσικά υπόκειται σε εξίσου απαιτητικά πρότυπα.

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΤΕΜΑΚ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και της αποστείρωσης. Στην προκατεργασία χρησιμοποιούμε μεθόδους απολύμανσης – με αυτόματη χλωρίωση, φίλτρανση, αποχλωρίωση & απομάκρυνση του οργανικού φορτίου ή με υπερδιήθηση (UF), αποσκλήρυνση ή αντικαθαλατωτική προστασίαγια την προστασία των μεμβρανών της αντίστροφης ώσμωσης.  Στην κύρια επεξεργασία, οι μέθοδοι επεξεργασίας είναι ο απιονισμός ή η αντίστροφη ώσμωση – με μονό ή διπλό πέρασμα.  Το τελικό φινίρισμα πραγματοποιείται με (ηλεκτρο)απιονισμό και απολύμανση [με τις μεθόδους υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή οζονισμού]. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, αλλά και την καταπολέμηση ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου, προσφέρουμε συστήματα και εξοπλισμό χημικού καθαρισμού ή θερμικής απολύμανσης (για αποφυγή χρήσης χημικών μέσων απολύμανσης).

Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (combined cycle plants, etc), απαιτεί πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας υπερκάθαρου νερού ή αντίστοιχες του απιονισμένου.

Η ΤΕΜΑΚ έχει πραγματοποιήσει πλήθος έργων επεξεργασίας νερού ποιότητας υπερκάθαρου και απιονισμένου στον τομέα της βιομηχανίας καθώς και σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ως στάδια επεξεργασίας για την παραγωγή απιονισμένου νερού, όπως αυτή της υπερδιήθησης του νερού της προκατεργασίας μέσω των μεμβρανών ULTRA FILTRATION, του συνεχούς ηλεκτροαπιονισμού (CEDI) (polishing stage) ή των μεμβρανών απαερίωσης (στάδιο απογύμνωσης του νερού από CO2 πριν το CEDI).

Power Plants