Επιλογή Σελίδας

Χημικά Πρόσθετα

Η ΤΕΜΑΚ ΑΕ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα χημικών προσθέτων για την επεξεργασία του νερού, που προσφέρουν πλήρη προστασία στον εξοπλισμό

  • Λέβητες ατμού χαμηλής και μέσης πίεσης
  • Λέβητες νερού
  • Κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού
  • Ανοιχτά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας
  • Εγκαταστάσεις μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης ή νανοδιήθησης

Η ΤΕΜΑΚ έχει εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα χημικών προσθέτων εξομοίωσης σε υπολογιστή, των συνθηκών λειτουργίας λεβητοστασίου ή ψυκτικού πύργου. Με την βοήθεια του προγράμματος των χημικών προσθέτων γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί, προκειμένου να προσδιορισθούν οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας (κύκλοι συμπύκνωσης, προσθήκη χημικών, ρυθμός στρατσώνας, κόστος λειτουργίας, κλπ).

Τα σωστά αποτελέσματα της επεξεργασίας νερού παρακολουθούνται συστηματικά, με βάση τη χημική ανάλυση. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων προσφέρει πλήρη εποπτεία της λειτουργίας του κυκλώματος. Με την βοήθεια του προγράμματος Water Quality Computer Analysis, που έχει εκπονηθεί από την ΤΕΜΑΚ, η παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλώματος γίνεται εύκολα και γρήγορα.