Επιλογή Σελίδας
Exchanger
Exchangers

Εναλλάκτες

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποικιλία από πλακοειδείς εναλλάκτες, με διάμετρο σωλήνωσης από 15 mm μέχρι 500 mm, καλύπτωντας παροχές από 50 λίτρα την ώρα μέχρι 2000 κυβικά μέτρα την ώρα.

Επίσης η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει συστήματα παραγωγής φρέσκου νερού (Fresh Water Generators) καλύπτωντας παραγωγή από 1 κυβικό μέτρο την ημέρα μέχρι 100 κυβικά μέτρα την ημέρα.

Μετά από ζήτηση προσφέρονται επίσης εναλλάκτες αυλών-κελύφους.