Επιλογή Σελίδας

Πεταλούδας
butterflyvalve

Οι βαλβίδες (βάνες) πεταλούδας διατίθενται με ελαστική έδραση, για πίεση μέχρι 25 bar και θερμοκρασία μέχρι 160 °C. Οι βάνες προσφέρουν μεγάλη στεγανότητα και άριστη ρυθμιστική ικανότητα.

Οι βαλβίδες (βάνες) πεταλούδας βρίσκουν εφαρμογές σε

 • Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
 • Βιομηχανικές εφαρμογές
 • Ναυτιλία
 • Καύσιμα, διαλύτες, διαβρωτικά χημικά (με επένδυση PTFE)
 • Θαλασσινό νερό
 • Μεταφορά και αποθήκευση στερεών σε μορφή πούδρας
 • Δίκτυα αέρα

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει βαλβίδες (βάνες) πεταλούδας για “δύσκολες” συνθήκες, για κλάση πίεσης μέχρι ANSI900 και θερμοκρασία μέχρι 850 °C. Οι βαλβίδες (βάνες) πεταλούδας προσφέρουν άψογη συμπεριφορά και είναι δυνατόν να συνοδεύονται με πιστοποιητικό πυρασφαλούς λειτουργίας. Ειναι κατάλληλες για ειδικές εφαρμογές, όπως :

 • Διυλιστήρια
 • Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
 • Δίκτυα ατμού μεγάλης διατομής
 • Κρυογεννητικές εφαρμογές, μέχρι -254 °C
 • Μηδενικής διαρροής (zero leakage)

Για την αυτόματη λειτουργία των βαλβίδων (βανών) διατίθενται πνευματικοί ή ηλεκτρικοί κινητήρες με όλα τα απαιτούμενα περιφερειακά, όπως βαλβίδες πιλότοι, οριοδιακόπτες, κλπ.

Φυλλάδιο