Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Ιχθυοκαλλιέργειες

Στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών είναι απαραίτητη η επένδυση σε λύσεις επεξεργασίας νερού για την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αφού η ανάπτυξη τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του νερού. Τα συστήματα φίλτρανσης είναι απαραίτητα στις μονάδες πάχυνσης των ιχθυογεννητικών σταθμών για την ανακυκλοφορία του νερού σε αυτές για την αφαίρεση θολότητας, ογκωδών σωματιδίων και ρύπων. Επίσης, οι συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας εξασφαλίζουν την απολύμανση του νερού χωρίς χημικά πρόσθετα με σκοπό την ασφαλή ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Τέλος, τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης μπορούν με τροφοδοσία θαλασσινού νερού να παράγουν νερό χαμηλής αγωγιμότητας για παραγωγή πάγου.