Επιλογή Σελίδας
Chemical Add...

Χημικά Πρόσθετα

Χημικά πρόσθετα παράγονται και διατίθενται μαζί με πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης και ελέγχου των χημικών προσθέτων που βελτιώνουν την επεξεργασία του νερού και προσφέρουν προστασία στον εξοπλισμό:

 • Λέβητες ατμού χαμηλής και μέσης πίεσης
 • Λέβητες νερού
 • Κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού
 • Ανοιχτά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας
 • Εγκαταστάσεις μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης ή νανοδιήθησης

Η ΤΕΜΑΚ έχει η ίδια δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα εξομοίωσης σε υπολογιστή για τις συνθήκες λειτουργίας λεβητοστασίου ή ψυκτικού κυκλώματος . Με τη βοήθεια του προγράμματος γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί, προκειμένου να προσδιορισθούν οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας (κύκλοι συμπύκνωσης, προσθήκη χημικών, ρυθμός στρατσώνας, κόστος λειτουργίας, κλπ).

Τα σωστά αποτελέσματα της επεξεργασίας παρακολουθούνται συστηματικά, με βάση τη χημική ανάλυση. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων προσφέρει πλήρη εποπτεία της λειτουργίας του κυκλώματος. Με τη βοήθεια του προγράμματος Water Quality Computer Analysis, που έχει υλοποιηθεί από την ΤΕΜΑΚ, η παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλώματος γίνεται εύκολα και γρήγορα. Για τα χημικά πρόσθετα μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης ή νανοδιήθησης υπάρχουν τα αντίστοιχα προγράμματα για την επιλογή του αποδοτικότερου χημικού προϊόντος και της κατάλληλης δοσολογίας δοσομέτρησης.

 

Water and St...

Χημικά Δικτύων Λεβήτων Νερού και Ατμού

Η βέλτιστη λειτουργία των λεβήτων απαιτεί τη χρήση χημικών ικανών να προστατεύσουν τον εξοπλισμό από φαινόμενα καθαλατώσεων και διαβρώσεων.

Σε αυτά τα προβλήματα δίνουν λύσεις τα χημικά πρόσθετα B-Fine της ΤΕΜΑΚ.

Το B-Fine 1001 είναι αντικαθαλατωτικό χημικό πρόσθετο που χρησιμοποιείται για την αποτροπή επικαθίσεων και καθαλατώσεων στο λέβητα και την απομάκρυνση των αποθέσεων ιλύος που ήδη υπάρχουν σε αυτόν. Τα συστατικά του είναι εγκεκριμένα κατά FDA.

To B-Fine 1120 προτείνεται για τη ρύθμιση της αλκαλικότητας και του pH του νερού τροφοδοσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ρύθμισή τους στα επιθυμητά επίπεδα, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα, όπως η διάβρωση και ο σχηματισμός καθαλατώσεων.

Οι καθαλατώσεις προκαλούνται κυρίως από αδιάλυτα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Το B-Fine 1150 χρησιμοποιείται ως διασπαρτικό χημικό πρόσθετο, το οποίο αντιδρά με την εναπομένουσα σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας
και προστατεύει το λέβητα από τις επικαθίσεις στην επιφάνειά του.

Το B-Fine 2001 δεσμεύει το εναπομένον οξυγόνο του νερού
τροφοδοσίας, ώστε να προστατευτούν ο λέβητας, η δεξαμενή του νερού τροφοδοσίας και οι γραμμές των επιστρεφόμενων συμπυκνωμάτων από διαβρώσεις. Τα συστατικά του είναι εγκεκριμένα κατά FDA.

Η συμπύκνωση του ατμού μπορεί να οδηγήσει στην απορρόφηση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία θα προκαλέσουν άμεση διάβρωση στις γραμμές επιστρεφόμενων συμπυκνωμάτων. Το B-Fine 2004 είναι ικανό να σχηματίσει ένα προστατευτικό φιλμ στις σωληνώσεις.

Το B-Fine 2100 προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για την προστασία του εξοπλισμού, καθώς είναι αντικαθαλατωτικό, διασπαρτικό και δεσμευτικό οξυγόνου χημικό πρόσθετο.

Τα Χημικά Δικτύων Λεβήτων Νερού και Ατμού προσδίδουν:

 • Ποιότητα Νερού, ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται καθώς και για τη λειτουργία συστημάτων στο βέλτιστο σημείο
 • Μείωση κόστους λόγω αποφυγής καθαλατώσεων, διαβρώσεων και οξείδωσης στο δίκτυο του εξοπλισμού 
 • Προστασία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών (μύκητες, μικροφύκη, βακτήρια)
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας
 • Προστασία από βλάβες και φθορές σε Πύργους ψύξης και λέβητες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, εμφιάλωσης νερού, φαρμάκων-καλλυντικών, ΔΕΚΟ, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, ναυπηγεία και πλοία, βιομηχανικά πλυντήρια, μονάδες αντίστροφης ώσμωσης

 

Χημικά Δικτύων Ψυκτικών Κυκλωμάτων Ανακυκλοφορίας

Οι βασικοί λόγοι που χρειάζεται χημική επεξεργασία το νερό που εισέρχεται σε πύργους ψύξης είναι η διατήρηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των μονάδων σε υψηλά επίπεδα, καθώς και η προστασία του εξοπλισμού από προβλήματα, όπως καθαλάτωση, καθίζηση στερεών, διάβρωση και ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Σε αυτά τα προβλήματα δίνουν λύσεις τα χημικά πρόσθετα C-Fine της ΤΕΜΑΚ.

 • Οι καθαλατώσεις σχηματίζονται από ορυκτά, τα οποία προηγουμένως έχουν διαλυθεί στο νερό και καθιζάνουν μέσω του νερού στις επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας ή σε γραμμές ροής νερού. Καθώς το νερό εξατμίζεται σε έναν πύργο ψύξης, η συγκέντρωση των διαλυμένων στερεών αυξάνεται.
 • Η χρήση «μαλακού» νερού στους πύργους ψύξης αναπόφευκτα προκαλεί τη διάβρωση του εξοπλισμού, ακόμα και αν πρόκειται για ανοξείδωτο χάλυβα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να καλυφθούν οι μεταλλικές επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με το νερό, με ένα στρώμα προστασίας. Χημικά της σειράς C-Fine προστατεύουν τον εξοπλισμό διατηρώντας το ασβέστιο σε διασπορά και εμποδίζοντας την κρυστάλλωσή του.
 • Όταν το νερό έρχεται σε επαφή με τον αέρα, συσσωρεύονται διάφορα φερτά υλικά, όπως σκόνη, έντομα, φύλλα. Συνεπώς, δημιουργούνται ιζήματα που εκτοπίζουν ορισμένο όγκο του νερού. Προτείνονται, λοιπόν, χημικά ικανά να αναστείλουν το σχηματισμό τέτοιων ιζημάτων.
  Στα παραπάνω προβλήματα δίνει λύση το C-Fine 1009, που προτείνεται για χρήση σε ανοικτά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας, έχει ως βάση του φωσφορικά άλατα και πολυμερή και βασίζεται στην τεχνολογία “allorganics”. Για παρόμοια χρήση προορίζεται και το C-Fine 2008 που προτείνεται για χρήση σε ανοικτά ή κλειστά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας και βασίζεται σε μολυβδαινικά άλατα. Το C-Fine 2020 προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία σε κλειστά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας και βασίζεται σε νιτρώδη άλατα.
 • Οι περιοχές ζεστού νερού στους πύργους ψύξης είναι υποψήφιος χώρος ανάπτυξης επιβλαβών μικροοργανισμών, όπως λεγεωνέλλα. Η ανάπτυξή τους εμποδίζει τη μεταφορά θερμότητας, αλλά μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις.

Τα Χημικά Δικτύων Ψυκτικών Κυκλωμάτων Ανακυκλοφορίας παρέχουν:

 • Ποιότητα και Νερό κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται καθώς και για τη λειτουργία συστημάτων στο βέλτιστο σημείο
 • Μείωση κόστους λόγω αποφυγής καθαλατώσεων, διαβρώσεων και οξείδωσης στο δίκτυο του εξοπλισμού
 • Προστασία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών (μύκητες, μικροφύκη, βακτήρια)
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας
 • Προστασία από βλάβες και φθορές σε Πύργους ψύξης και λέβητες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, εμφιάλωσης νερού, φαρμάκων-καλλυντικών, ΔΕΚΟ, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, ναυπηγεία και πλοία, βιομηχανικά πλυντήρια, μονάδες αντίστροφης ώσμωσης
Chemicals of...
Chemicals fo...

Χημικά Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Ώσμωση

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης και της παραγωγής νερού, είναι αναγκαία η χρήση ορισμένων χημικών προσθέτων. Μείζονος σημασίας είναι τα χημικά που παρέχουν αντικαθαλατωτική προστασία στις μεμβράνες της αντίστροφης ώσμωσης.

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ευρύ φάσμα αντικαθαλατωτικών, τα οποία προτείνονται ανάλογα με τη χημική σύσταση του ακατέργαστου νερού, ώστε άλατα, όπως ανθρακικό ασβέστιο, θειικό ασβέστιο, θειικό βάριο, πυριτικά, να μην προκαλούν προβλήματα στο σύστημα.
Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα σχεδιάζονται και λειτουργούν στη βέλτιστη ανάκτηση και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού και χρημάτων, καθώς απορρίπτεται μικρότερη ποσότητα νερού.
Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει χημικά για το χημικό καθαρισμό των μεμβρανών, τα οποία είναι κατάλληλα για την απομάκρυνση ανόργανων και οργανικών ενώσεων, αλλά και μικροβιακού φορτίου.
Τέλος, διατίθενται χημικά που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. Τα χημικά αυτά είναι κατάλληλα για τη ρύθμιση του pH του νερού στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά και για τη χλωρίωση και αποχλωρίωσή του.

Τα Χημικά Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Ώσμωση παρέχουν:

 • Ποιότητα και Νερό κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται καθώς και για τη λειτουργία συστημάτων στο βέλτιστο σημείο
 • Μείωση κόστους λόγω αποφυγής καθαλατώσεων, διαβρώσεων και οξείδωσης στο δίκτυο του εξοπλισμού
 • Προστασία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών (μύκητες, μικροφύκη, βακτήρια)
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας
 • Προστασία από βλάβες και φθορές σε Πύργους ψύξης και λέβητες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, εμφιάλωσης νερού, φαρμάκων-καλλυντικών, ΔΕΚΟ, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, ναυπηγεία και πλοία, βιομηχανικά πλυντήρια, μονάδες αντίστροφης ώσμωσης