Επιλογή Σελίδας
Softeners - ...

Αποσκληρυντές

Οι αποσκληρυντές είναι απαραίτητοι για την απομάκρυνση αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου από το ακατέργαστο νερό. Ο συνηθέστερος τρόπος αποσκλήρυνσης είναι η χρήση ισχυρώς κανιονικής ιονανταλλακτικής ρητίνης, η οποία αναγεννάται με διάλυμα αλατιού.

Η αποσκλήρυνση του νερού διακρίνεται από οικιακές μονάδες αποσκληρυντών μικρής δυναμικότητας μέχρι βαρέως τύπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποσκληρυντών. Η λειτουργία μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη με βάση το χρονικό ή ογκομετρικό αυτοματισμό του αποσκληρυντή.

Το δοχείο του αποσκληρυντή μπορεί να είναι από πολυεστέρα ή χαλύβδινο με επένδυση πολυαιθυλενίου ή χαλύβδινο με ειδική εποξειδική βαφή.

Μετά από ζήτηση, το δοχείο του αποσκληρυντή μπορεί να κατασκευασθεί και από ανοξείδωτο χάλυβα.

Προϊόντα