Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Χρονικοί ή Ογκομετρικοί, μέχρι 19 m3/h Μοντέλα σειράς TS/MGT, MGV

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν περάσει από τον αποσκληρυντή η προγραμαμτισμένη ποσότητα νερού, γίνεται αναγέννηση της ρητίνης με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου).

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή το νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
 • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
 • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα έναρξης αναγέννησης κατά την βούληση του χειριστή
 • Λειτουργία αυτοματισμού σε χαμηλή τάση (12 Volt), για προστασία του προσωπικού
 • Μικρή πτώση πίεσης
 • Ασήμαντο κόστος συντήρησης
 • Δοχείο ρητίνης από fiber-glass, υψηλής αντοχής στη διάβρωση
 • Λειτουργία πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή
 • Ογκομετρικός προγραμματισμός, ώστε να μην γίνονται άσκοπες αναγεννήσεις.Δυνατότητα για χρονικό προγραμματισμό.
 • Ψηφιακές ενδείξεις σε οθόνη υγρών κρυστάλλων
  • Ροή νερού
  • Ποσότητα νερού που υπολείπεται ως την αναγέννηση
  • Στάδια αναγέννησης
  • Ρυθμιζόμενοι χρόνοι αναγέννησης
  • Οι ρυθμίσεις του προγράμματος διατηρούνται σε διακοπή του ρεύματος. Σε παρατεταμένη διακοπή ίσως χαθούν οι ρυθμίσεις του ρολογιού (ημερομηνία, ώρα)
  • Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην έξοδο δεν επιτρέπει να περάσει σκληρό νερό όταν γίνεται αναγέννηση

Χρονικοί αποσκληρυντές

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη ροή
m3/h
Κάδος άλμης
Λίτρα
TS101/MGT 750 12 200
TS151/MGT 1050 15 300
TS201/MGT 1500 19 460
TS271/MGT 2060 19 460
TS451/MGT 3400 19 920
TS651/MGT 4900 19 920

Μονοί ογκομετρικοί αποσκληρυντές.

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη ροή
m3/h
Κάδος άλμης
Λίτρα
TS101/MGT 750 12 200
TS151/MGT 1050 15 300
TS201/MGT 1500 19 460
TS271/MGT 2060 19 460
TS451/MGT 3400 19 920
TS651/MGT 4900 19 920

Δίδυμοι ογκομετρικοί αποσκληρυντές, παράλληλη λειτουργία ή ένας σε αναμονή

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη ροή
m3/h
Κάδος άλμης
Λίτρα
TS102/MG 2×750 12 460
TS152/MG 2×1050 15 460
TS202/MG 2×1500 19 460
TS272/MG 2×2060 19 460
TS452/MG 2×3400 19 920
TS652/MG 2×4900 19 920

Φυλλάδιο