Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Αυτόματοι απιονιστές μέχρι 3,3 m3/h Σειρά DMS-DME

ΣΚΟΠΟΣ

Οι απιονιστές στην επεξεργασία του νερού χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των διαλυμένων αλάτων και την παραγωγή απιονισμένου νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με διαβίβαση του νερού από στήλες ιονανταλλακτικών ρητινών. Όταν οι ρητίνες κορεσθούν γίνεται αναγέννηση με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και καυστικού νατρίου. Το παραγόμενο απιονισμένο νερό, είναι σύμφωνο με τις Διεθνείς Προδιαγραφές, δεν προκαλεί αποθέσεις αλάτων και επομένως ο εξοπλισμός είναι πλήρως προστατευμένος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Στην βιομηχανία, σε κάθε εφαρμογή που απαιτείται χρήση απιονισμένου νερού
  • Εργαστηριακή χρήση DME
  • Σε κάθε εφαρμογή που απαιτείται η χρήση νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Αυτόματη αναγέννηση, μετά από χειροκίνητη έναρξη κατά την επιθυμία του χειριστή, για τα μοντέλα σειράς DMS
  • Αυτόματη αναγέννηση με αυτόματη έναρξη, για τα μοντέλα σειράς DME
  • Λειτουργία αυτοματισμού με χαμηλή τάση (12 V) για προστασία του προσωπικού λειτουργίας
  • Ελάχιστη πτώση πίεσης
  • Ελάχιστη απαίτηση για συντήρηση
  • Τα δοχεία των ρητινών είναι χαλύβδινα, επενδυμένα εσωτερικά και εξωτερικά με φιλμ πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, για πλήρη προστασία από την διάβρωση
  • Αυτόματη αναρρόφηση των χημικών αναγέννησης
Αυτόματη αναγέννηση, μετά από χειροκίνητη εντολή έναρξης για την σειρά DMS
Μοντέλο Μέγιστη Παροχή, m3/h Βασική Ικανότητα, m3*foH Πτώση πίεσης, bar
DMS 42/CMT1 1.5 140 1.2
DMS 62/CMT1 2 200 1.2
DMS 362/CMT1 2.6 360 2
DMS 602/CMT1 3.3 540 2
Αυτόματη αναγέννηση, με αυτόματη έναρξη για την σειρά DME
Μοντέλο Μέγιστη Παροχή, m3/h Βασική Ικανότητα, m3*foH Πτώση πίεσης, bar
DME 42 1.5 140 1.2
DME 62 2 200 1.2
DME 362 2.6 360 2
DME 602 3.3 540 2
DME 1202 3.3 1000 2
DME 1802 3.3 1650 2
DME 2002 3.3 2400 2

Φυλλάδιο