Επιλογή Σελίδας

Ογκομετρικοί, μέχρι 6 m3/h Μοντέλα σειράς ECB/2001E

Προϊόντα

Ογκομετρικοί, μέχρι 6 m3/h Μοντέλα σειράς ECB/2001E

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν περάσει από τον αποσκληρυντή η προγραμαμτισμένη ποσότητα νερού, γίνεται αναγέννηση της ρητίνης με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου).

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή το νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
 • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
 • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα έναρξης αναγέννησης κατά την βούληση του χειριστή
 • Λειτουργία αυτοματισμού σε χαμηλή τάση (24 Volt), για προστασία του προσωπικού
 • Μικρή πτώση πίεσης
 • Ασήμαντο κόστος συντήρησης
 • Δοχείο ρητίνης από fiber-glass, υψηλής αντοχής στη διάβρωση
 • Λειτουργία πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή
 • Ογκομετρικός προγραμματισμός, ώστε να μην γίνονται άσκοπες αναγεννήσεις
 • Ψηφιακές ενδείξεις σε οθόνη υγρών κρυστάλλων
  • Ροή νερού
  • Ποσότητα νερού που υπολείπεται ως την αναγέννηση
  • Στάδια αναγέννησης
  • Ρυθμιζόμενοι χρόνοι αναγέννησης
  • Οι ρυθμίσεις του προγράμματος διατηρούνται σε διακοπή του ρεύματος. Σε παρατεταμένη διακοπή ίσως χαθούν οι ρυθμίσεις του ρολογιού (ημερομηνία, ώρα)
  • Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην έξοδο δεν επιτρέπει να περάσει σκληρό νερό όταν γίνεται αναγέννηση
Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη ροή
m3/h
Κάδος άλμης
Λίτρα
ECB102001E 65 1,0 100
ECB15/2001E 90 1,8 100
ECB20/2001E 130 2,4 100
ECB25/2001E 160 3,0 100
ECB30/2001E 200 3,3 100
ECB40/2001E 260 3,5 150
ECB50/2001E 350 3,5 150
ECB60/2001E 400 4,5 150
ECB80/2001E 600 5,0 200
ECB100/2001E 750 5,5 200
ECB120/2001E 850 6,0 300
ECB150/2001E 1050 6,0 300

Με κατάλληλο ηλεκτρικό πίνακα μπορεί να υλοποιηθεί διπλή εγκατάσταση αποσκλήρυνσης, με ένα αποσκληρυντή σε λειτουργία και τον δεύτερο σε αναμονή ή αναγέννηση.

Εκτός από δοχείο fiber glass η σειρά αποσκληρυντών προσφέρεται και με δοχείο ρητίνης χαλύβδινο με πλαστικοποίηση πολυαιθυλενίου (σειρά μοντέλων ECB/2001EP).

Φυλλάδιο