Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Νερό για άρδευση – Γεωπόνοι

Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τα έμβια όντα όσο και για τα φυτά. Η ποιότητα του νερού άρδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των καρπών του. Κάθε φυτό έχει τις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες όσο αφορά στις συγκεντρώσεις των διαλυμένων συστατικών όπως το νάτριο και χαρακτηριστικών όπως η τιμή pH και η αγωγιμότητα, τα οποία θα επηρεάσουν την εξέλιξη και ανάπτυξη του.

Ο δείκτης SAR (Sodium Absorption Ratio) εκφράζει την σχέση της συγκέντρωσης του νατρίου με το ασβέστιο και το μαγνήσιο και αποτελεί δείκτη ποιότητας του νερού άρδευσης. Μεγάλη τιμή αγωγιμότητας, σε συνδυασμό με υψηλή τιμή του δείκτη SAR (συγκέντρωση νατρίου) στο νερό άρδευσης, μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να αναστείλει την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοσή τους. Η επιστήμη της γεωπονίας μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς του κάθε φυτού στις συνθήκες ανάπτυξης του καθορίζει εκτός άλλων και την ποιότητα του νερού άρδευσης. Ενδεικτικές μέθοδοι επεξεργασίας είναι η αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση που αφαιρεί το 99.5% των αλάτων παράγοντας νερό χαμηλής αγωγιμότητας, η φίλτρανση με φίλτρα θολότητας, σακούλας και φυσιγγίων για αφαίρεση αιωρούμενων στερεών, ογκωδών σωματιδίων και θολότητας από το νερό, συστήματα δοσομέτρησης χημικών για έλεγχο του pΗ και λιπασμάτων, συστήματα ελέγχου ποιότητας νερού, κτλ.