Επιλογή Σελίδας
Marine Indus...

Τομείς

Επιβατηγά πλοία

Τα επιβατηγά πλοία φιλοξενούν έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και εργαζομένων. Συνεπώς έχουν ανάγκη από αυτόνομα συστήματα επεξεργασίας νερού προκειμένου να επεξεργάζονται το θαλασσινό νερό και να παράγουν πόσιμο νερό, νερό χρήσης στο μηχανοστάσιο και νερό γενικών χρήσεων (κουζίνα κτλ).

Τα κύρια συστήματα επεξεργασίας νερού είναι η αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση η οποία λειτουργεί ακόμα και όταν το πλοίο δεν είναι σε λειτουργία παρέχοντας εγγυημένη ποιότητα νερού. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μέσω αυτής της μεθόδου μπορεί να παραχθεί πόσιμο νερό, νερό για γενικές χρήσεις του πλοίου και νερό για το μηχανοστάσιο με τον κατάλληλο σχεδιασμό του συστήματος. Η χρήση συστημάτων αφαλάτωσης αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως η βέλτιστη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη πόσιμου νερού στα πλοία.

Σε περίπτωση που το πλοίο προμηθεύεται πόσιμο νερό από το εκάστοτε λιμάνι, απαιτούνται συστήματα φίλτρανσης (φίλτρα θολότητας, σακούλας, φυσιγγίων) αλλά και συστήματα απολύμανσης χωρίς χημικά (συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας). Η ασφάλεια σε δίκτυα ατμού και γενικά σε δίκτυα υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται μέσω των προσφερόμενων ειδών της ΤΕΜΑΚ, όπως βαλβίδες, κινητήρες πνευματικοί και ηλεκτρικοί, εβαπορέτες, εναλλάκτες, ασφαλιστικές και ρυθμιστικές βαλβίδες, μειωτές πίεσης, θερμοστατικές βαλβίδες, ατμοπαγίδες και φίλτρα Υ, όργανα ελέγχου και αυτοματισμοί.

 

Φυλλάδιο