Επιλογή Σελίδας

Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού

Self financi...

Αυτοχρηματοδότησης Επένδυσης

H TEMAK αξιοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει στα συστήματα επεξεργασίας νερού, είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου επεξεργασίας νερού από το στάδιο της μελέτης, την αδειοδότηση, μέχρι την τελική παράδοση του συστήματος στον πελάτη.

Μέσα στo πλαίσιο αυτό η TEMAK έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα ανωτέρω και να πληρώνεται με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση τη μείωση κόστους από τον πελάτη του έργου.
Σε κάθε περίπτωση η TEMAK δεσμεύεται πάντα για την επίτευξη του στόχου με εμπράγματες εγγυήσεις.  Με τον τρόπο αυτό κάθε έργο της TEMAK προσφέρει εγγυημένο χρόνο απόσβεσης στον επενδυτή.

H TEMAK μπορεί επίσης μέσα από την εξειδικευμένη μελετητική της ομάδα της να αναλάβει την αυτοχρηματοδότηση της επένδυσης ή την ένταξη της επένδυσης σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.

 

Ενοικίαση Μονάδων R/O

Η TEMAK διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες επεξεργασίας νερού, όπως μονάδες φίλτρανσης, μονάδες Αφαλάτωσης Θαλασσινού και Υφάλμυρου Νερού και παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελάτων για κάθε εφαρμογή.

 

Rental of R/...
Rental of R/...

Υπηρεσίες Λειτουργίας Συντήρησης

Η TEMAK πέρα από τη δυνατότητα που διαθέτει με το έμπειρο προσωπικό της, τις υποδομές της και τον κινητό στόλο των συνεργείων της για την άμεση υποστήριξη στο service, παρέχει τη δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβολαίων λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο των συστημάτων που κατασκευάζει και εγκαθιστά.