Επιλογή Σελίδας

ΑτμοφράκτεςSteam Valve

Οι ατμοφράκτες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση ροής (On-off) σε δίκτυα ατμού.

Διατίθενται ατμοφράκτες σε τύπο έδρας-βαλβίδας, φλαντζωτοί ή βιδωτοί με ανοξείδωτη φυσούνα ή χωρίς (maintenance free), με εξωτερική ένδειξη θέσης της έδρας. Οι ατμοφράκτες είναι μέγιστης θερμοκρασίας 350 οC και πίεσης 17,5 bar.

 

 

Φυλλάδιο