Επιλογή Σελίδας

Εναλλάκτες αυλών-κελύφους

Tube Heat Ex...Οι εναλλάκτες αυλών-κελύφους καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα προς την Οδηγία 97/23/CE.

Οι εναλλάκτες αυλών κελύφους χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση ή την ψύξη ρευστών, με χρήση νερού, ατμού ή άλλου υγρού μέσου, που κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αυλών.

Το υλικό κατασκευής των εναλλακτών αυλών κελύφους μπορεί να είναι απλός χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ή AISI 316.

Η κατασκευή εναλλακτών από άλλα υλικά προσφέρεται μετά από ζήτηση.

 

 

Φυλλάδιο