Επιλογή Σελίδας
Φίλτρα Νερού...

Φίλτρα Νερού

Η φίλτρανση του νερού είναι, ίσως, η συνηθέστερη επεξεργασία νερού, με σκοπό την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών ή άλλων ουσιών.

Μπορούμε να προσφέρουμε πλήρες πρόγραμμα επεξεργασίας για φίλτρανση πόσιμου ή βιομηχανικού νερού, ξεκινώντας από ένα απλό φίλτρο φυσιγγίων, μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα ταχυδιϋλιστηρίων

  • Απλά ή πολλαπλά φίλτρα φυσιγγίων

  • Φίλτρα σακούλας

  • Φίλτρα θολότητας ή ταχυδιϋλιστήρια

  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα

  • Φίλτρα πρόσδοσης σκληρότητας

  • Φίλτρα αφαίρεσης σιδήρου – μαγγανίου

Προϊόντα