Επιλογή Σελίδας
Φίλτρα Νερού...

Φίλτρα Νερού

Τα φίλτρα νερού μέσω της διαδικασίας της φίλτρανσης είναι, ίσως, η συνηθέστερη επεξεργασία νερού, με σκοπό την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών ή άλλων ουσιών.

Με τα φίλτρα νερού προσφέρουμε πλήρες πρόγραμμα επεξεργασίας μέσω της φίλτρανσης πόσιμου ή βιομηχανικού νερού, ξεκινώντας από ένα απλό φίλτρο φυσιγγίων, μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα ταχυδιϋλιστηρίων

  • Απλά ή πολλαπλά φίλτρα φυσιγγίων

  • Φίλτρα σακούλας

  • Φίλτρα θολότητας ή ταχυδιϋλιστήρια

  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα

  • Φίλτρα πρόσδοσης σκληρότητας

  • Φίλτρα αφαίρεσης σιδήρου – μαγγανίου

Προϊόντα