Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Απιονιστές πάνω από 16 m3/h

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει εγκαταστάσεις απιονισμού νερού με ρητίνες, κατά παραγγελία για οποιαδήποτε παροχή νερού απαιτείται.

Η λειτουργία και η αναγέννηση των ιονανταλλακτικών ρητινών μπορεί να είναι σε ομορροή ή αντιρροή, ανάλογα με την μελέτη και την πραγματικότητα κάθε πελάτη. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης την ανάγκη εγκατάστασης ψυχρού απαεριωτή διοξειδίου του άνθρακα, την αυτόματη εξουδετέρωση των απόνερων των αναγεννήσεων καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αυτόματη λειτουργία της εγκατάστασης με την μικρότερη δυνατή επιτήρηση.

Η λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να είναι αυτόματη, ελεγχόμενη από PLC και ηλεκτρονικό υπολογιστή για την λειτουργία με την βοήθεια συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA).

Σε περίπτωση απαίτησης παραγωγής υπερκάθαρου νερού, με ειδική αγωγιμότητα 0,055 μS/cm (ειδική αντίσταση 18,2 MΩ), μετά τον απιονιστή τοποθετείται φίλτρο μικτής ρητίνης ή σύστημα συνεχούς ηλεκτροαπιονισμού (CEDI).

Το Τεχνικό Τμήμα της ΤΕΜΑΚ, μαζί με το Τμήμα Υποστήριξης, μπορεί να μελετήσει και να σχεδιάσει λύσεις “κατά παραγγελία” και να παραδώσει την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, με το κλειδί στο χέρι.

 

Φυλλάδιο