Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Ειδικές Χρήσεις

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού για ειδικές χρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται

  • Μονάδες Τεχνητού Νεφρού σε Νοσοκομεία ή Κλινικές
  • Παραγωγή υπερκάθαρου νερού σε Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας ή Εργοστάσια κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάνελς
  • Παραγωγή νερού σύμφωνα με τα πρότυπα Βιομηχανιών φαρμάκων-καλλυντικών
  • • Παραγωγή νερού για εστιατόρια-καφετέριες (Μονάδες σειράς TESTAR)

Η λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να είναι αυτόματη, ελεγχόμενη από PLC και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η εποπτεία της μονάδας μπορεί να γίνει με τη βοήθεια συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA).

Σε περίπτωση απαίτησης παραγωγής υπερκάθαρου νερού, με ειδική αγωγιμότητα =<0,055 μS/cm (ειδική αντίσταση =<18,2 MΩ), μετά τις μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης τοποθετείται φίλτρο μικτής ρητίνης ή σύστημα συνεχούς ηλεκτρο-απιονισμού (CEDI).

Τέλος, η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις “κατά παραγγελία” για νερό με ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας, ανάλογα προς την εκάστοτε εφαρμογή. Το Τεχνικό Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης είναι σε θέση να μελετήσει και να σχεδιάσει λύσεις, σχεδόν για κάθε θέμα που αφορά στην επεξεργασία πόσιμου νερού, νερού παραγωγής ή γενικότερα βιομηχανικού νερού.

Special Appl...

Τεχνικό Φυλλάδιο