Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Εργαστηριακές εφαρμογές

Τα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια για τη χημική ανάλυση του νερού.

Προαιρετικά μπορεί η συσκευή περιλαμβάνει και φίλτρο υπερδιήθησης, που χρησιμοποιείται για τη μείωση του οργανικού άνθρακα.

Εργαστηριακέ...

Φυλλάδιο