Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Βιομηχανικές εφαρμογές

Βιομηχανικές...

Τα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, όπου απαιτείται νερό υψηλής ποιότητας (=<18,2 ΜΩ) για :

  • Τον ψεκασμό στην αεριοστροβιλική μονάδα στο ρεύμα του εισερχόμενου αέρα και στο καύσιμο
  • Την παραγωγή ατμού υψηλής πίεσης στους λέβητες των λιγνιτικών ή πετρελαϊκών μονάδων
  • Την παραγωγή ατμού υψηλής πίεσης στα drums των μονάδων συνδυασμένου κύκλου

Ακόμα οι εγκαταστάσεις παραγωγής υπερκάθαρου νερού βρίσκουν εφαρμογές σε εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, αλλά και στην φαρμακοβιομηχανία.

Η ΤΕΜΑΚ έχει κατασκευάσει μονάδες παραγωγής υπερκάθαρου νερού τόσο για τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας του Βορείου Συστήματος, αλλά και για ιδιωτικές μονάδες ανοικτού και συνδυασμένου κύκλου, Βιομηχανικές...που λειτουργούν με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ αλλά και για τη φαρμακοβιομηχανία.

 

Φυλλάδιο