Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

Ο όρος υπερκάθαρο νερό αναφέρεται σε νερό από το οποίο έχουν απομακρυνθεί όλα τα διαλυτά στερεά και έτσι η αγωγιμότητα κυμαίνεται κάτω από 0,1 μS/cm.

Τα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού βρίσκουν εφαρμογή στην βιομηχανία (εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, κλπ), αλλά και σε χημικά εργαστήρια.

Προϊόντα

Συστήματα Παραγωγής
Υπερκάθαρου Νερού