Επιλογή Σελίδας
Residences

Τομείς

Οικίες

Η επεξεργασία νερού στις οικίες, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει σημαντική μείωση στα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα, με την χρήση άριστης ποιότητας νερού μειώνονται οι ανάγκες σε κατανάλωση απορρυπαντικών και καθαριστικών, ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης νερού και μειώνονται οι βλάβες και φθορές σε:

 • υδραυλικές εγκαταστάσεις,
 • σωληνώσεις,
 • ηλεκτρικές συσκευές,
 • είδη υγιεινής,
 • αντιστάσεις στους θερμοσίφωνες,
 • καλοριφέρ,
 • boiler ζεστού νερού,
 • μπεκ πλυντηρίων πιάτων και ρούχων,

επιτυγχάνοντας μακροζωϊα των συσκευών.

Η ΤΕΜΑΚ, με γνώμονά της την κερδοφορία του πελάτη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού ακόμα και για την πιο απαιτητική εφαρμογή. Κάθε περίπτωση μελετάται και σχεδιάζεται ξεχωριστά με βάση πάντα την ποιότητα του διαθέσιμου νερού και για οποιοδήποτε επιθυμητή ημερήσια παραγωγή. Στην γκάμα των προϊόντων μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Οικιακά φίλτρα νερού
 • Συστήματα αποσκλήρυνσης
 • Οικιακές Αφαλατώσεις Υφάλμυρου και Θαλασσινού νερού