Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Θερμοκήπια – Φυτώρια

Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τα έμβια όντα όσο και για τα φυτά. Η ποιότητα του νερού άρδευσης για τα θερμοκήπια και τα φυτώρια αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των καρπών του. Κάθε φυτό έχει τις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες όσο αφορά στις συγκεντρώσεις των διαλυμένων συστατικών όπως το νάτριο και χαρακτηριστικών όπως η τιμή pH και η αγωγιμότητα, τα οποία θα επηρεάσουν την εξέλιξη και ανάπτυξη του.

Επίσης, το νερό συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής των θερμοκηπίων και φυτωρίων λόγω της σταθερής απόδοσης και ανάπτυξης των φυτών. Ενδεικτικές μέθοδοι επεξεργασίας είναι η αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση που αφαιρεί σχεδόν το 99.5% των αλάτων η οποία παράγει νερό χαμηλής αγωγιμότητας, η φίλτρανση με φίλτρα θολότητας, σακούλας και φυσιγγίων για αφαίρεση αιωρούμενων στερεών, ογκωδών σωματιδίων και θολότητας από το νερό, συστήματα δοσομέτρησης λιπασμάτων και χημικών για έλεγχο του pΗ, συστήματα ελέγχου ποιότητας νερού, κτλ.