Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Εργαστήρια

Η ποιότητα του νερού αποτελεί το βασικό συντελεστή για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών σε ένα εργαστήριο όπως οι χημικές αναλύσεις, η ατομική απορρόφηση, οι αυτόματοι αναλυτές, η παρασκευή διαλυμάτων, η εκτέλεση πειραμάτων, η μέθοδος PCR κτλ. Κάθε εργαστήριο μεριμνά για την εξασφάλιση απιονισμένου και υπερκάθαρου νερού για την παράδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Το απιονισμένο νερό παράγεται μέσω απιονιστών αναγεννήσιμης ρητίνης καθώς και απιονιστών μικτής κλίνης, οι οποίοι αφαιρούν τα διαλυμένα άλατα που υπάρχουν στο νερό. Από την διεργασία του απιονισμού προκύπτει νερό με πολύ χαμηλή αγωγιμότητα, κατάλληλο για εργαστηριακά πειράματα, παρασκευή διαλυμάτων, καθαρισμό και γενικές χρήσεις στο εργαστήριο. Επίσης, τα συστήματα ηλεκτροαπιονισμού (EDI) έχουν την δυνατότητα να παράγουν νερό υπερκάθαρο με ειδική αντίσταση μέχρι 18 μΩ.