Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Στα Διυλιστήρια Πετρελαίου καταναλώνεται νερό, τόσο κατά τη φάση της εξόρυξης του αργού πετρελαίου, όσο και κατά τη φάση της επεξεργασίας του. Η ΤΕΜΑΚ παρέχει συστήματα επεξεργασίας νερού για το νερό που χρησιμοποιείται στα συστήματα ψύξης του διυλιστηρίου. Τα συστήματα επεξεργασίας νερού είναι μονάδες φίλτρανσης και αποσκλήρυνσης, αφαλατώσεις με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης και διατάξεις χημικής επεξεργασίας.