Επιλογή Σελίδας

Χημικά Πρόσθετα Δικτύων Ψυκτικών Κυκλωμάτων Ανακυκλοφορίας

Χημικά Δικτύ...Τα χημικά πρόσθετα δικτύων ψυκτικών κυκλωμάτων ανακυκλοφορίας βοηθούν στην επεξεργασία του νερού στα ανοικτά κυκλώματα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του νερού όπως :

  • Αποθέσεις σκληρών αλάτων (καθαλατώσεις) κυρίως στους εναλλάκτες, που οφείλονται στην σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας και στην συμπύκνωση του νερού από την εξάτμιση.
  • Ανάπτυξη μικροοργανισμών (άλγες, φύκη, κλπ), κυρίως στα σημεία που υπάρχει ηλιακό φως.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών η ΤΕΜΑΚ προσφέρει τα ακόλουθα χημικά πρόσθετα :

  • C-FINE 1009 – Χημικό πρόσθετο με αντικαθαλατωτική και διασπαρτική δράση.
  • C-FINE 2008 – Χημικό πρόσθετο με αντικαθαλατωτική, αντιδιαβρωτική και διασπαρτική δράση.
  • C-FINE 3001 – Μικροβιοκτόνο ευρέως φάσματος, μη οξειδωτικό.
  • C-FINE 3003 – Μικροβιοκτόνο ευρέως φάσματος, μη οξειδωτικό, κατάλληλο και για την πρόληψη ανάπτυξης λεγεωνέλλας.
  • C-FINE 2020 – Αντιδιαβρωτικό Χημικό Πρόσθετο για Κλειστά Ψυκτικά Κυκλώματα Ανακυκλοφορίας

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα χημικά πρόσθετα υπάρχουν στα παρακάτω τεχνικά φυλλάδια

 

Φυλλάδιο

Τεχνικό Φυλλάδιο