Επιλογή Σελίδας
Δοσομετρικά ...
Δοσομετρικά ...
Δοσομετρικά ...
Δοσομετρικά ...

Δοσομετρικά Συστήματα

Τα δοσομετρικά συστήματα της ΤΕΜΑΚ διαθέτουν τις κατάλληλες δοσομετρικές αντλίες για όλα τα χημικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού.

Η λειτουργία στα δοσομετρικά συστήματα μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη, είτε ως προς τη ροή είτε ως προς κάποια άλλη παράμετρο (πχ pH, χλώριο, δυναμικό Redox, κλπ).

Οι δοσομετρικές αντλίες είναι τύπου μεμβράνης (διαφράγματος). Η κίνηση της μεμβράνης γίνεται με την βοήθεια ενσωματωμένου ηλεκτρομαγνήτη ή εξωτερικού ηλεκτρικού κινητήρα.

Το σύγχρονο σύστημα TrueDos της ΤΕΜΑΚ επιτηρεί τη δοσομέτρηση και ο έλεγχος γίνεται με την βοήθεια κατάλληλου ηλεκτρονικού πίνακα.

Ενδεικτικές εφαρμογές για την χρήση δοσιμετρικών συστημάτων

  • Χλωρίωση πόσιμου ή βιομηχανικού νερού ή απονέρων

  • Ρύθμιση pH

  • Προσθήκη διαλύματος κροκιδωτικού

  • Προσθήκη χημικών σε κυκλώματα λεβητοστασίου ή σε ψυκτικό πύργο

Προϊόντα

Δοσομετρικά Συστήματα