Επιλογή Σελίδας
Δοσομετρικά ...
Δοσομετρικά ...
Δοσομετρικά ...
Δοσομετρικά ...

Δοσομετρικά Συστήματα

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα δοσιμετρικών αντλιών, κατάλληλες για δοσομέτρηση σχεδόν όλων των χημικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού.

Η λειτουργία σε ένα δοσομετρικό σύστημα μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη, είτε ανάλογα προς την ροή είτε ανάλογα προς κάποια άλλη παράμετρο (πχ pH, χλώριο, δυναμικό Redox, κλπ).

Οι δοσιμετρικές αντλίες είναι τύπου μεμβράνης (διαφράγματος). Η κίνηση της μεμβράνης γίνεται με την βοήθεια ενσωματωμένου ηλεκτρομαγνήτη ή εξωτερικού ηλεκτρικού κινητήρα.

Η επιτήρηση της σωστής δοσιμέτρησης μπορεί να γίνεται με το σύστημα TrueDos της ΤΕΜΑΚ. Ο έλεγχος γίνεται με την βοήθεια κατάλληλου ηλεκτρονικού πίνακα.

Ενδεικτικές εφαρμογές για την χρήση δοσιμετρικών συστημάτων

  • Χλωρίωση πόσιμου ή βιομηχανικού νερού ή απονέρων

  • Ρύθμιση pH

  • Προσθήκη διαλύματος κροκιδωτικού

  • Προσθήκη χημικών σε κυκλώματα λεβητοστασίου ή σε ψυκτικό πύργο

Προϊόντα

Δοσομετρικά Συστήματα