Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Φίλτρα Σακούλας

Φίλτρα Σακούλας

ΣΚΟΠΟΣ

Τα φίλτρα σακούλας χρησιμοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των λοιπών ρύπων. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα αιωρούμενα στερεά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού διαμέσου σακούλας πολυπροπυλενίου κατάλληλου πορώδους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Φίλτρανση νερού γενικών χρήσεων και πόσιμου νερού σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
  • Προκατεργασία μονάδων αντίστροφης ώσμωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα παραγωγής είναι ολοκληρωμένο και καλύπτει παραγωγή μέχρι 20 m3/h με ένα φίλτρο. Εάν η ζητούμενη μαροχή είναι υψηλότερη μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα φίλτρα συνδεδεμένα παράλληλα.

Το δοχείο μπορεί να κατασκευαστεί από PVC, πολυπροπυλένιο ή χάλυβα, γαλβανισμένο είτε βαμμένο εξωτερικά. Επίσης, διατίθεται και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι σακούλες των φίλτρων κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο και διατίθενται σε πορώδες από 1 μm μέχρι 100 μm.

Μοντέλο Μέγιστη Παροχή m3/h* Δοχείο Σακούλας Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (bar)
EUEF2 10 PVC 6
EUEF5 15 Χαλύβδινο, με εσωτερική και εξωτερική εν θερμώ πλαστικοποίηση πολυαιθυλενίου 6
EUEF6 15 PVC 4
EUEFG5 20 Γαλβανισμένος χάλυβας 6
EUEFG5P 20 Χαλύβδινο, με εξωτερική βαφή 6
EUEFG7 20 Γαλβανισμένος χάλυβας 16
EUEFG7P 20 Steel, painted 16
EUEFG8 20 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 6
FI150356 10 Πολυπροπυλένιο 6

Φυλλάδιο