Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Δίδυμοι, Ογκομετρικοί, μέχρι 46 m3/h Ένας σε αναμονή

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν περάσει από τον αποσκληρυντή η προκαθορισμένη ποσότητα νερού, γίνεται αυτόματη αναγέννηση της ρητίνης με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου) και τίθεται σε λειτουργία ο δεύτερος αποσκληρυντής που ήταν σε αναμονή.

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός ο οποίος έρχεται σε επαφή με το νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
 • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
 • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ο ένας αποσκληρυντής είναι σε λειτουργία και ο άλλος σε εφεδρεία. Όταν ο αποσκληρυντής που είναι σε λειτουργία ξεκινήσει την διαδικασία αναγέννησης τίθεται σε λειτουργία ο δεύτερος αποσκληρυντής. Με τον τρόπο αυτό η παροχή του αποσκληρυμένου νερού να είναι συνεχής, χωρίς να διακόπτεται κατά την αναγέννηση.
 • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης κατά την επιθυμία του χειριστή
 • Ο αυτοματισμός λειτουργεί σε χαμηλή τάση (12 Volt) για προστασία του προσωπικού λειτουργίας
 • Ελάχιστη πτώση πίεσης
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Το δοχείο του αποσκληρυντή είναι χαλύβδινο, επενδυμένο με φιλμ πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση
 • Ελεγχος από ηλεκτρονικό πίνακα
 • Δοχείο παρασκευής διαλύματος αλατιού για την αναγέννηση πλήρως εξοπλισμένο με διάταξη προστασίας από αναρρόφηση αέρα και των ακαθαρσιών του αλατιού

Η σειρά μοντέλων SM/CSC2 είναι σχεδιασμένη για σχετικά μικρή παροχή, μέχρι 3,6 m3/h

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
ανά στήλη
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
ανά στήλη
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SM22/CSC2 125 2,4 1,1
SM42/CSC2 210 3,0 1,2
SM62/CSC2 335 3,6 1,2
SM82/CSC2 600 3,6 1,2
SM102/CSC2 750 3,6 1,2

Η σειρά μοντέλων SF/CSC2 είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
ανά στήλη
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
ανά στήλη
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SF362/CSC2 750 10,8 2
SF602/CSC2 1100 12,6 2
SF802/CSC2 1500 12,6 2
SF1202/CSC2 2250 13,2 2
SF1802/CSC2 3400 13,2 2
SF2002/CSC2 4900 13,2 2

Η σειρά μοντέλων SFH/CSC2 είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή και έχει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από γαλβανισμένο χάλυβα

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
ανά στήλη
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
ανά στήλη
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SFH602/CSC2 1100 20,4 2
SFH1202/CSC2 2250 36 2
SFH1802/CSC2 3400 46 2
SFH2002/CSC2 4900 46 2

Η σειρά SMH/CSC2 διαθέτει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από PVC

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
ανά στήλη
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
ανά στήλη
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SMH362/CSC2 750 8 1,8
SMH602/CSC2 1100 10 1,8
SMH902/CSC2 1800 16 1,8
SMH1202/CSC2 2400 18 1,8
SMH1802/CSC2 3650 20 1,8
SMH2002/CSC2 5200 18 1,8

Τέλος η σειρά μοντέλων SML/CSC2 έχει την ίδια σχεδίαση με την σειρά SMH/CSC2, αλλά ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
ανά στήλη
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
ανά στήλη
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SML1202/CSC2 2400 30 1,8
SML1802/CSC2 3670 40 1,8
SML2002/CSC2 5200 32 1,8

Φυλλάδιο