Επιλογή Σελίδας
Οζονιστήρες
Οζονιστήρες

Οζονιστήρες

Ο οζονισμός του νερού χρησιμοποιείται ευρέως, κυρίως για την απολύμανση του νερού, σαν εναλλακτική λύση έναντι του χλωρίου, αλλά και για τον έλεγχο οσμής και γεύσης ή τον αποχρωματισμό βιολογικά επεξεργασμένων απονέρων. Η προσθήκη του όζοντος στο νερό προς απολύμανση γίνεται σε πολύ μικρές δόσεις.

Το όζον είναι αέριο και παράγεται “επί τόπου”, από τον ατμοσφαιρικό αέρα, με μία συσκευή που λέγεται οζονιστήρας. Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν για την απολύμανση του νερού χρησιμοποιείται όζον, τότε το νερό δεν έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του χλωρίου.

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει οζονιστήρες, πλήρη συστήματα παραγωγής όζοντος, ανάλογα προς την ζήτηση.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

  • Απολύμανση πόσιμου νερού

  • Οξείδωση ανεπιθύμητων συστατικών

  • Επεξεργασία απονέρων

  • Αποχρωματισμός

  • Καταστροφή οργανικών

Προϊόντα

Οζονιστήρες