Επιλογή Σελίδας
Οζονιστήρες
Οζονιστήρες

Οζονιστήρες

Οι οζονιστήρες (οzone generators) χρησιμοποιoύνται ευρέως, κυρίως για την απολύμανση του νερού, σαν εναλλακτική λύση έναντι της χλωρίωσης, αλλά και για τον έλεγχο οσμής και γεύσης ή τον αποχρωματισμό βιολογικά επεξεργασμένων απονέρων. Η προσθήκη του όζοντος στο νερό προς απολύμανση γίνεται σε πολύ μικρές δόσεις.

Το όζον είναι αέριο και παράγεται “επί τόπου”, από τον ατμοσφαιρικό αέρα, με μία συσκευή που λέγεται οζονιστήρας. Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν για την απολύμανση του νερού χρησιμοποιείται όζον, τότε το νερό δεν έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του χλωρίου.

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει οζονιστήρες, πλήρη συστήματα παραγωγής όζοντος, ανάλογα προς την ζήτηση.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

  • Απολύμανση πόσιμου νερού

  • Οξείδωση ανεπιθύμητων συστατικών

  • Επεξεργασία απονέρων

  • Αποχρωματισμός

  • Καταστροφή οργανικών

Προϊόντα

Οζονιστήρες