Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Δίδυμοι, Ογκομετρικοί, μέχρι 92 m3/h Παράλληλη λειτουργία

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν περάσει από τον αποσκληρυντή η προγραμματισμένη ποσότητα νερού, γίνεται αυτόματη αναγέννηση της ρητίνης που έχει σειρά για αναγέννηση με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου). Με το τέλος της αναγέννησης ο αποσκληρυντής τίθεται σε κανονική λειτουργία, παράλληλα με τον δεύτερο αποσκληρυντή που ήταν σε λειτουργία κατά την διάρκεια αναγέννησης του πρώτου.

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή το νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
 • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
 • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Η παράλληλη λειτουργία των δύο δοχείων εξασφαλίζει ικανότητα παροχής διπλάσιας ποσότητας αποσκληρυμένου νερού
 • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης κατά την επιθυμία του χειριστή
 • Ο αυτοματισμός λειτουργεί σε χαμηλή τάση (12 VAC) για προστασία του προσωπικού λειτουργίας
 • Ελάχιστη πτώση πίεσης
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Το δοχείο του αποσκληρυντή είναι χαλύβδινο, επενδυμένο με φιλμ πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση
 • Έλεγχος από ηλεκτρονικό πίνακα
 • Δοχείο παρασκευής διαλύματος αλατιού για την αναγέννηση πλήρως εξοπλισμένο με διάταξη προστασίας από αναρρόφηση αέρα και των ακαθαρσιών του αλατιού

Η σειρά μοντέλων SM/CSD είναι σχεδιασμένη για σχετικά μικρή παροχή, μέχρι 3,6 m3/h

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
(ανά στήλη)
Μέγιστη Παροχή
m3/h
(ανά στήλη)
Πτώση Πίεσης
bar
SM22/CSD 125 2,4 1,1
SM42/CSD 210 3,0 1,2
SM62/CSD 335 3,6 1,2
SM82/CSD 600 3,6 1,2
SM102/CSD 750 3,6 1,2

Η σειρά μοντέλων SF/CSD είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
(ανά στήλη)
Μέγιστη Παροχή
m3/h
(ανά στήλη)
Πτώση Πίεσης
bar
SF362/CSD 750 10,8 2
SF602/CSD 1100 12,6 2
SF802/CSD 1500 12,6 2
SF1202/CSD 2250 13,2 2
SF1802/CSD 3400 13,2 2
SF2002/CSD 4900 13,2 2

Η σειρά μοντέλων SFH/CSD είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή και έχει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από γαλβανισμένο χάλυβα

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
(ανά στήλη)
Μέγιστη Παροχή
m3/h
(ανά στήλη)
Πτώση Πίεσης
bar
SFH602/CSD 1100 20,4 2
SFH1202/CSD 2250 36 2
SFH1802/CSD 3400 46 2
SFH2002/CSD 4900 46 2

Η σειρά SMH/CSD διαθέτει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από PVC

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
(ανά στήλη)
Μέγιστη Παροχή
m3/h
(ανά στήλη)
Πτώση Πίεσης
bar
SMH362/CSD 750 8 1,8
SMH602/CSD 1100 10 1,8
SMH902/CSD 1800 16 1,8
SMH1202/CSD 2400 18 1,8
SMH1802/CSD 3650 20 1,8
SMH2002/CSD 5200 18 1,8

Τέλος η σειρά μοντέλων SML/CSD έχει την ίδια σχεδίαση με την σειρά SMH/CSD, αλλά ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
(ανά στήλη)
Μέγιστη Παραγωγή
m3/h
(ανά στήλη)
Πτώση πίεσης
bar
SML1202/CSD 2400 30 1,8
SML1802/CSD 3670 40 1,8
SML2002/CSD 5200 32 1,8

Φυλλάδιο