Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Φίλτρα Φυσιγγίων

Φίλτρα Φυσιγ...

ΣΚΟΠΟΣ

Τα φίλτρα φυσιγγίων χρησιμοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των λοιπών ρύπων. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα αιωρούμενα στερεά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού διαμέσου φύσιγγας πολυπροπυλενίου κατάλληλου πορώδους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Φίλτρανση νερού γενικών χρήσεων και πόσιμου νερού σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
  • Προκατεργασία μονάδων αντίστροφης όσμωσης.
  • Απομάκρυνση βακτηρίων (με κατάλληλη φύσιγγα πορώδους 0,2 μm)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Φίλτρα Φυσιγ...

Το πρόγραμμα παραγωγής είναι ολοκληρωμένο και καλύπτει παραγωγές μέχρι 88 m3/h για οικιακή χρήση, με ένα δοχείο φυσιγγίων.

Η σειρά FIW είναι κατάλληλη για μικρές παροχές, με δοχείο από πολυπροπυλένιο και μία φύσιγγα 10”.

Η σειρά FIM είναι φίλτρα φυσιγγίων που χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερες παροχές, με δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 316L και μέχρι 22 φύσιγγες των 20” ή 40”. Για χρήση σε θαλασσινό ή βαριά υφάλμυρο νερό, το δοχείο μπορεί να κατασκευαστεί από duplex stainless steel κατόπιν ζήτησης.

Cartridge Fi...

Σειρά FIW Σειρά FIM
Μοντέλο Παροχή, m3/h Μοντέλο Παροχή, m3/h
½” BSP, 10” 1.1 FIM 3×20 6
¾” BSP, 10” 2.3 FIM 3×40 12
1” BSP, 10” 4.2 FIM 7×20 14
1 ½” BSP, 10” 4.5 FIM 7×40 28
1 ½” BSP, 20” 9 FIM 15×40 60
FIM 22×40 88

Φίλτρα για ζεστό νερό και υψηλής πίεσης διατίθενται κατόπιν ζήτησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φυλλάδιο