Επιλογή Σελίδας
aboutus-top-...

Τομείς

Φαρμάκων – Καλλυντικών

Στις Βιομηχανίες Παραγωγής Φαρμάκων & Καλλυντικών, το νερό συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγική διαδικασία. Οι προδιαγραφές της ποιότητας του νερού διαφέρουν αναλόγως το στάδιο της παραγωγής. Στα πρώτα στάδια της χημικής σύνθεσης και του καθαρισμού του εξοπλισμού απαιτείται πόσιμο νερό. Η παραγωγή εκδόχων απαιτεί υπερκάθαρο νερό, ενώ η παραγωγή ενέσιμων φαρμάκων απαιτεί νερό ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τα Διεθνή Πρότυπα. Επίσης, σε ορισμένα στάδια της παραγωγής, το νερό απαιτείται να είναι αποστειρωμένο.

Για αυτές τις εφαρμογές, οι μέθοδοι που προτείνονται είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης, ο ηλεκτρο-απιονισμός, η χημική επεξεργασία και η απολύμανση.

Φυλλάδιο