Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Ιδρύματα

Τα ιδρύματα αποτελούν χώρους οι οποίοι φιλοξενούν πολλές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργασίες, θεάματα κτλ. Οι καινοτόμες λύσεις νερού οδηγούν στη βέλτιστη διαχείριση και επεξεργασία του, ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση αλάτων στα υδραυλικά δίκτυα. Οι λύσεις επεξεργασίας νερού συμβάλλουν στη μείωση των βλαβών και του λειτουργικού κόστους μίας εγκατάστασης, στην καταπολέμηση των βακτηρίων, ιών και μυκήτων που ενδέχεται να υπάρχουν στο νερό, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο ειδικά σε χώρους που συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος πληθυσμού που καταναλώνει νερό όπως στα διάφορα ιδρύματα. Το νερό μπορεί να φιλτραριστεί μέσω κεντρικών φίλτρων θολότητας, ή μεμονωμένα με φίλτρα φυσιγγίων ή σακούλας για διάφορες περιοχές του ιδρύματος ανάλογα με την κατανάλωση. Επίσης, το νερό δύναται να υποστεί κεντρική αποσκλήρυνση ή σε συγκεκριμένες παροχές που τροφοδοτούν το λεβητοστάσιο, τους πύργους ψύξης, τις κουζίνες και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση και εξοπλισμό διαθέτει το ίδρυμα. Επιπλέον, η απολύμανση του νερού μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστήματα αυτόματης χλωρίωσης και συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας.